Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tähtäämme yli 30 % kasvuun vuonna 2020, EBITDAn ollessa 35-45 % haarukassa. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Yhtiökokous 2020

Ilmoittautuminen Admicom Oyj:n yhtiökokoukseen 31.1.2020

Admicom Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Paikka: Jyväskylän Paviljonki osoitteessa Lutakonaukio 12, 40100 Jyväskylä

Aika: Perjantaina 31. tammikuuta 2020 klo 15:00. Ilmoittautuneiden ja äänestyslippujen jakaminen alkaa jo klo 14:00.

Materiaalit:

 

1. Ilmoittautuminen kokoukseen

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 21.1.2020 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon. Ilmoittautuminen tulee tehdä perjantaihin 24.1.2020 klo 15 mennessä alla olevasta ilmoittautumislinkistä tai puhelimitse numeroon 050 344 8299 klo 13-15 välillä perjantaina 17.1. tai maanantaina 20.1.2020.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, yhteystiedot sekä mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen henkilötunnus. Osakkeenomistajien Admicom Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Ilmoittaudu kokoukseen tästä

 

2. Yhtiökokouksen katselu videoyhteydellä

Osakkeenomistajilla on mahdollisuus seurata yhtiökokousta videoyhteydellä. Videolinkki on vain yksisuuntainen, eikä siten mahdollista osakkaan äänioikeuden (äänestys tai kommentointi) käyttämistä kokouksessa. Videolinkin tilaamisen edellytyksenä on, että osakkeenomistaja on 21.1.2020 merkitty omistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakeluetteloon.

Ilmoittautuminen videokatseluun tulee tehdä perjantaihin 24.1.2020 klo 16 mennessä:

Ilmoittaudu videoyhteyteen tästä

 

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon 21.1.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 28.1.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 28.1.2020 klo 10.00 mennessä.
Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

 

Yleistä yhtiökokouksesta

Admicom Oyj julkaisee yhtiökokouskutsun yhtiötiedotteena ja yhtiön internetsivuilla. Yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen toimitetaan aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen yhtiökokousta, kuitenkin aina vähintään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on julkisesti saatavilla viimeistään kahden viikon kuluessa yhtiökokouksesta Admicom Oyj:n internetsivuilla.

 

TERVETULOA!


Briefly in English:
Admicom Oyj’s Annual General Meeting (AGM) will be held on Friday the 31st of January 2020 at 3 pm EET. The meeting will be held in Finnish. However, here is an unofficial translation of the original invitation >>

Yhtiökokous 2019

Admicom Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin Jyväskylässä 1.2.2019. Alta löydät kokouksen pöytäkirjan sekä muut yhtiökokoukseen liittyvät asiakirjat.

 

Materiaalit:

Sulje haku