Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu SaaS-pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä automatisoimalla toimiston ja työmaan rutiinitöitä.

Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Avainluvut

Avainluvut 2020

 

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus


Taseen loppusumma – saadut ennakot
x 100
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma
x 100
Oman pääoman tuotto (ROE), % =
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja – tulovero


Oma pääoma keskimäärin
x 100
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % =
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja
+ nettorahoituskulut


Taseen loppusumma keskimäärin
– korottomat velat keskimäärin
x 100
EBITDA, % liikevaihdosta =
Liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset


Liikevaihto
x 100
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liikevoitto


Liikevaihto
x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € =
Tilikauden tulos


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
 Osakekohtainen oma pääoma, € =
Oma pääoma kauden lopussa


Osakkeiden määrä kauden lopussa
Sulje haku