Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj listautui First North -listalle helmikuussa 2018. Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 37 % vuosivauhtia. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Avainluvut

Admicom-konserni (*pro forma)
1-9/2018 1-9/2017 Muutos
2017 **
Liikevaihto, 1 000 euroa
8 355 5 856 43 % 8 094
EBITDA, 1 000 euroa 3 657 2 210 65 % 2 945
      % liikevaihdosta 44 % 38 % 36 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 275 1 912 71 % 2 507
      % liikevaihdosta 39 % 33 % 31 %
Nettotulos, 1 000 euroa 2 436 1 530 59 % 1 928
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 110 87 26 % 93
Osakekohtainen nettotulos, euroa 0,53 0,35 51 % 0,45

 

* Admicom Finland Oy
** Admicom-konserni (pro forma)

 

Admicom-konserni
1-6/2018 1-6/2017 1.1.-31.12.2017
(Pro forma)*
1.1.-31.12.2016
(Tilintarkastettu)
Liikevaihto, 1 000 €
5 473 3 804 8 094
5 859
EBITDA, % liikevaihdosta 41 % 34 % 36 % 32 %
Liikevoitto, % liikevaihdosta 36 % 29 % 31 % 25 %
Oman pääoman tuotto, % 22 % 25 % 57 % 41 %
Sijoitetun pääoman tuotto % 32 % 31 % 74 % 50 %
Omavaraisuusaste, % 88 % 76 % 73 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € ** 0,31 0,20 0,45 0,27
Osakekohtainen oma pääoma, € **     0,72 0,82
Osakekohtainen osinko, € **     0,3 0,23
Osakekohtainen pääoman palautus, € **     0,3 0,23
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € **     0,3 0,23
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 102 84 93 65

 

* Virallinen konsernitilinpäätös 1.9.-31.12.2017, koko vuoden luvut pro forma
** Osakekohtaiset tunnusluvut laskettu osakkeelle 28.9.2017 tehty osakevaihto huomioiden

Yhtiön tilinpäätöstietoja (pdf)

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus


Taseen loppusumma – saadut ennakot
x 100
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma
x 100
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä – verot


Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus
x 100
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + nettorahoituskulut


Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin
x 100
EBITDA, % liikevaihdosta =
Liikevoitto ennen poistoja


Liikevaihto
x 100
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liikevoitto


Liikevaihto
x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € =
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
 Osakekohtainen oma pääoma, € =
Oma pääoma


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 Osakekohtainen osinko, € =
Tilikauden osinko osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen pääomanpalautus, € =
Tilikauden pääomanpalautus osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € =
Tilikauden voitonjako osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Sulje haku