Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj listautui First North -listalle helmikuussa 2018. Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 36 % vuosivauhtia (2013-2018). Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Avainluvut

 

Admicom-konserni
1-12/2018 1-12/2017* Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa
11 456 8 094 42 %
EBITDA, 1 000 euroa 4 796 2 946 63 %
      % liikevaihdosta 42 % 36 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 291 2 507 71 %
      % liikevaihdosta 37 % 31 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 3 252 1 928 69 %
      % liikevaihdosta 28 % 24 %
Oman pääoman tuotto, % 45 % 57 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 59 % 74 %
Omavaraisuusaste, % 82 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,71 0,45
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,76 0,47
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232
Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 320
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 579 4 320

 

Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.
* Admicom-konserni (pro forma)
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeen lukumäärä jaksolla keskimäärin.

Tilinpäätöstiedote 2018 (pdf)

 

Admicom-konserni
7-12/2018 7-12/2017* Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa
5 983 4 290 39 %
EBITDA, 1 000 euroa 2 550 1 645 55 %
      % liikevaihdosta 43 % 38 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 2 302 1 405 64 %
      % liikevaihdosta 38 % 33 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 1 853 918 102 %
      % liikevaihdosta 31 % 21 %
Oman pääoman tuotto, % 36 % 55 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 44 % 85 %
Omavaraisuusaste, % 82 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,38 0,21
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**)
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232
Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 320
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 579 4 320

 

Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.
* Admicom-konserni (pro forma)
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeen lukumäärä jaksolla keskimäärin.

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus


Taseen loppusumma – saadut ennakot
x 100
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma
x 100
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä – verot


Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus
x 100
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + nettorahoituskulut


Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin
x 100
EBITDA, % liikevaihdosta =
Liikevoitto ennen poistoja


Liikevaihto
x 100
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liikevoitto


Liikevaihto
x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € =
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
 Osakekohtainen oma pääoma, € =
Oma pääoma


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 Osakekohtainen osinko, € =
Tilikauden osinko osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen pääomanpalautus, € =
Tilikauden pääomanpalautus osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € =
Tilikauden voitonjako osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Sulje haku