Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj listautui First North -listalle helmikuussa 2018. Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 36 % vuosivauhtia (2013-2018). Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Avainluvut

 

Admicom-konserni
1-6/2019 1-6/2018 Muutos %
2018
Liikevaihto, 1 000 euroa
7 664 5 473 40 % 11 456 
EBITDA, 1 000 euroa 3 512 2 246 56 % 4 796
      % liikevaihdosta 46 % 41 % 42 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 3 228 1 989 62 % 4 291 
      % liikevaihdosta 42 % 36 % 37 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 2 581 1 399 85 % 3 252
      % liikevaihdosta 34 % 26 % 28 %
Oman pääoman tuotto, % * 45 % 44 % 45 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % * 56 % 63 % 59 %
Omavaraisuusaste, % 77 % 88 % 82 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,53 0,31 0,71
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu **) 0,53 0,36 0,76
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 15 122 10 780 13 776
Henkilöstön lukumäärä jakson lopussa 129 102 113
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 838 4 838
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 838 4 579 4 579

 

* Tunnusluvuissa tulos on jaettu katsauskauden kuukausien lukumäärällä (6) ja kerrottu luvulla 12 ennen laskentaa
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin.

 

Admicom-konserni
1-12/2018 1-12/2017* Muutos %
Liikevaihto, 1 000 euroa
11 456 8 094 42 %
EBITDA, 1 000 euroa 4 796 2 946 63 %
      % liikevaihdosta 42 % 36 %
Liikevoitto, 1 000 euroa 4 291 2 507 71 %
      % liikevaihdosta 37 % 31 %
Tilikauden tulos, 1 000 euroa 3 252 1 928 69 %
      % liikevaihdosta 28 % 24 %
Oman pääoman tuotto, % 45 % 57 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 59 % 74 %
Omavaraisuusaste, % 82 % 73 %
Nettovelkaantumisaste, %
Osakekohtainen tulos, EPS € 0,71 0,45
Osakekohtainen tulos, EPS € (oikaistu**) 0,76 0,47
Taseen loppusumma, 1 000 euroa 13 776 4 232
Henkilöstömäärä jakson lopussa 113 93
Osakkeiden lukumäärä jakson lopussa, 1 000 kpl 4 838 4 320
Osakkeiden lukumäärä jaksolla keskimäärin, 1 000 kpl 4 579 4 320

 

Taulukon kaikissa osakemäärissä ja osakekohtaisissa tunnusluvuissa huomioitu 28.9.2017 tehty osakevaihto.
* Admicom-konserni (pro forma)
** Oikaistu osakekohtainen tulos = Tilikauden tulos + kertaluontoiset kulut / osakkeen lukumäärä jaksolla keskimäärin.

Tilinpäätöstiedote 2018 (pdf)

Tunnuslukujen laskentakaavat

Omavaraisuusaste, % =
Oma pääoma + vähemmistöosuus


Taseen loppusumma – saadut ennakot
x 100
Nettovelkaantumisaste, % =
Korolliset velat – rahat ja pankkisaamiset


Oma pääoma
x 100
Oman pääoman tuottoprosentti (ROE), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä – verot


Oma pääoma keskimäärin + vähemmistöosuus
x 100
Sijoitetun pääoman tuottoprosentti (ROI), % =
Voitto tai tappio ennen satunnaisia eriä + nettorahoituskulut


Taseen loppusumma – korottomat velat keskimäärin
x 100
EBITDA, % liikevaihdosta =
Liikevoitto ennen poistoja


Liikevaihto
x 100
Liikevoitto, % liikevaihdosta =
Liikevoitto


Liikevaihto
x 100
Osakekohtainen tulos (EPS), € =
Tulos ennen satunnaisia eriä – verot +/- vähemmistöosuus


Tilikauden keskimääräinen osakeantioikaistu osakkeiden lukumäärä
 Osakekohtainen oma pääoma, € =
Oma pääoma


Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä tilinpäätöspäivänä
 Osakekohtainen osinko, € =
Tilikauden osinko osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen pääomanpalautus, € =
Tilikauden pääomanpalautus osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Osakekohtainen voitonjako yhteensä, € =
Tilikauden voitonjako osaketta kohden


Tilikauden jälkeen tapahtuneiden osakeantien oikaisukerroin
Sulje haku