Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tähtäämme yli 30 % kasvuun vuonna 2020, EBITDAn ollessa 35-45 % haarukassa. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Taloustietoa

Taloudellinen kehitys

Yhtiön liikevaihto on kasvanut 15,7 miljoonaan (+ 37 % vuoteen 2018 verrattuna) käyttökatteen noustessa 46 %:iin. Alla olevassa kuvaajassa on kuvattu Admicomin liikevaihdon ja käyttökatteen kehitys vuosina 2015–2019:

Taloudelliset tavoitteet

Admicomin tavoitteena 2020 on kasvaa yli 30 % vuodessa EBITDA:n ollessa 35-45 % välillä.

Admicom pyrkii myös jakamaan yli puolet tuloksestaan osinkoina omistajilleen, kuitenkaan vaarantamatta strategiassa määriteltyä kasvutavoitetta tai muita taloudellisia tavoitteita.

 

Sulje haku