Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tähtäämme yli 30 % kasvuun vuonna 2020, EBITDAn ollessa 35-45 % haarukassa. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Toimitusjohtajalta

 

Vuonna 2019 Admicomin kasvutarina jatkui vahvana liikevaihdon yltäessä 37 % kasvuun (42 % vuonna 2018) ja päätyen 15,6 miljoonaan euroon (11,5 meur). Kannattavuutemme eli käyttökate (EBITDA) kipusi samalla 46 %:iin (42 %) ollen 7,2 miljoonaa euroa (4,8 meur). Orgaaninen kasvu on osa Admicomin DNA:ta, sillä viimeisten kymmenen vuoden keskiarvona on 41 % liikevaihdon kasvu per vuosi. Tämän mahdollistaa paitsi edelläkävijyys toiminnanohjausjärjestelmissä niin myös osaava ja yrittäjämäinen henkilöstömme.

Admicomin kasvutarina jatkui vahvana liikevaihdon yltäessä 37 % kasvuun. Uuden vuosikymmenen aloitamme luottavaisin mielin!

Olemme toiminnanohjauksessa 10-50 henkilöä työllistävien pk-yritysten markkinajohtaja talotekniikan saralla, rakentamisessa markkinaosuudet ovat tasaisempia ja teollisuudessa olemme vielä melko tuore toimija. Juuri tässä kokoluokassa esimääritellyn toiminnanohjausjärjestelmän hyödyt toimivat parhaiten. Asiakkaidemme liikevaihdon kasvaessa on Adminet-järjestelmä kuitenkin kypsynyt myös suurempien yritysten tarpeisiin ja konserniasiakkuuksiin nimettiin loppuvuodesta vastuuhenkilöt. Lisäksi alle 10 työntekijän yrityksiin on tuotteistettu Adminet Lite -palvelukonsepti turvaamaan kilpailukykyämme niissä. Tässä kokoluokassa korostuu tiivis suhde tilitoimistokumppaneihin, joita Admicom lähestyy aktiivisemmin vuonna 2020.

Vuoden 2019 ylpeyden aiheita kasvun lisäksi olivat palkinto European Small and Mid-Cap Awardseissa, loppuvuoden henkilöstöannissa saadut kymmenet uudet työntekijäomistajat sekä se, että pystyimme ylläpitämään asiakastyytyväisyyden mittauksissamme korkealla tasolla. Asiakkaidemme liiketoiminta on kehittynyt niin ikään positiivisesti, mikä näkyi tasauslaskutusten kasvuna (+3 %-yksikköä liikevaihdon kasvusta). Rakentamisen hiljentyminen ei ole vielä leikannut asiakkaidemme liikevaihtoa ja vaikka kasvu onkin taittumassa, ei itse Adminetin kilpailukyky heikkene laskevassa markkinassa.

Kansalliset viranomaismuutokset, kuten Tulorekisterin voimaantulo 2019, pakottavat yrityksiä kehittämään prosessejaan ja tämä nähdään Admicomilla hyvänä asiana. Keskitetysti ja laadukkaasti toteutetut muutokset ovat nykypäivää, kun taas paikalliset asennukset ja moninkertainen työ ovat vanhaa maailmaa. Myyntiargumentteina toimintavarmuus ja automatiikka voivat kuulostaa kliseiltä, mutta asiakkaan arjessa ne merkitsevät paljon pintakiiltoa enemmän. Kuluneena vuotena kehitimme lisää uusia toimialakohtaisia ominaisuuksia, lisäsimme taloushallinnon automatiikkaa ja käynnistimme tekoälyyn (AI) liittyvän kehitystyön, jonka toivomme turvaavan edelläkävijyyttämme pitkässä juoksussa.

Vuonna 2020 Admicom aikoo jatkaa yli 30 % liikevaihdon kasvua, kuten kommunikoimme vuoden 2018 listautumisannissa. Kannattavuuden, eli EBITDA:n, aiomme pitää 35-45 % haarukassa. Pyrimme laajentumaan omilla ydintoimialoillamme vaiheittain suurempiin asiakkuuksiin ja pienimpiä asiakkuuksia palvelemaan rakennamme Adminet-tilitoimistokumppaneiden verkostoa. Kansainvälistymistä tutkimme edelleen vaihtoehtona ja yrityskauppojen suhteen liikumme tuntosarvet ylhäällä. Uuden vuosikymmenen aloitamme luottavaisin mielin!

 


Antti Seppä
Toimitusjohtaja

 

Sulje haku