Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu SaaS-pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä automatisoimalla toimiston ja työmaan rutiinitöitä.

Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Toimitusjohtajalta

Vuonna 2020 Admicom vauhditti kasvuaan Tocoman yrityskaupalla 10.3.2020 mutta myös orgaaninen kasvumme jatkui haastavassa koronatilanteessa. Liikevaihtomme kasvoi yhteensä 40 % (37 % vuonna 2019) ja päätyi 21,9 miljoonaan euroon (15,6 meur). Tocoman yrityskaupan vaikutus kasvuun oli noin 20 %. Suhteellinen kannattavuutemme säilyi likimain edellisvuoden tasolla EBITDA-% ollessa 45,4 eli yhteensä 9,9 miljoonaa euroa (45,7 % ja 7,1 meur). Orgaaninen kasvumme hidastui loppuvuonna, kun koronaepidemia vaikeutti kasvokkain tapahtuvaa myyntityötä. Toimintoja sopeutettiin tilanteeseen syyskuun yt-neuvotteluissa yhdeksän henkilön vähennyksinä ja kolmen henkilön lomautuksina. Samalla otettiin käyttöön uusi toimialakohtainen organisaatio, minkä turvin pyrimme varmistamaan edelläkävijäasemaamme ydinkohderyhmissämme.

Tocoman-yrityskauppa laajensi Admicom-konsernin tarjoamaa rakennusalalla mahdollistamalla saumattoman kokonaisuuden kustannuslaskennasta aina seurantaan ja projektihallintaan asti.

Tocomanilla on pitkät perinteet kustannustiedon hallinnassa ja sen osaaminen täydentää Admicomin vahvuuksia hyvin. Ydinkohderyhmämme rakennusalalla kasvoi samalla 10-50 henkilön pk-yrityksistä isompiin, eikä markkinoilta löydy toista yhtä laajaa kokonaispalvelua tarjoavaa kilpailijaa. Alle 10 hengen yrityksiin saimme myös vakiinnutettua ratkaisuna Adminet Liten yhteistyössä kumppanitilitoimistojen kanssa.

Talotekniikassa vahvistimme markkinajohtajuuttamme 10-50 henkilön pk-yrityksissä ja kasvatimme markkinaosuuttamme myös Adminet Lite -kokoluokan sekä yli 50 henkilön pk-yrityksissä. Kilpailuasemamme talotekniikassa on vahva ja vakaa. Teollisuudessa eteneminen on ollut ennakoitua hitaampaa mutta Adminetin avainhyödyt visuaalisen tuotannonohjauksen, talousautomaation sekä kirjanpitoon asti integroidun projekti- ja tuotekannattavuuslaskennan saralla ovat vahvoja ja voimistuvat entisestään jokaisessa asiakasprojektissa. Olemme kehitystä ja tulevaisuutta edustava kumppanivalinta kaikilla asiakastoimialoillamme.

Vuonna 2020 tilitoimistopalvelumme sai Taloushallintoliiton auktorisoinnin, mitattu asiakastyytyväisyytemme säilyi hyvänä ja onnistuimme pitämään toiminnot hienosti käynnissä läpi etätyövuoden.

Adminet-asiakkaidemme kasvu jatkui ehjänä vielä alkuvuoteen 2020 liikevaihtoperusteisen tasauslaskutuksen ollessa noin 1,1 miljoonaa euroa (v. 2019 yht. 1,1 meur). Tocoman-integraation ensimmäinen vaihe vietiin läpi haastavissa olosuhteissa ja alkuvuonna 2021 lanseeraamme uuden pilvipohjaisen Tocoman Kustannuslaskennan. Adminettiin toimme mm. uusia mobiiliominaisuuksia sekä lanseerasimme Adminet kassajouston yhteistyössä Certumin kanssa koronakriisin kassanhallintaan. Tuotekehityksessä toteutimme laajoja taustamuutoksia Adminettiin, lisäsimme kehitysresursseja ja siirryimme toimialatiimeihin, mitkä kaikki parantavat reagointikykyämme lähivuosina.

Toiminnanohjausjärjestelmien markkinamuutos on hidastunut koronakriisissä, mutta Admicomin kilpailukyky pilvipohjaisten ratkaisujen tarjoajana ei ole heikentynyt, päinvastoin.

Tavoittelemme 2021-2023 strategiakaudella yli 20 % kasvua perustuen sekä orgaaniseen että rakenteelliseen kasvupohjaan. Strategian painotuksen muutos on myös looginen paikka yhtiön sisäisille rakenteellisille muutoksille. Koronapandemian tuoma epävarmuus painaa kuitenkin vielä vuoden 2021 liikevaihto-ohjeistuksemme 10-20 % kasvuhaarukkaan. Kannattavuustavoitteemme (EBITDA %) on pysyä 40-50 % välillä. Strategiamme painopiste on markkinamuutoksen hidastuessakin edelleen kasvu, jota teemme terveellä kannattavuudella ja uusia kasvukohteita aktiivisesti kartoittaen.


Sulje haku