Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu SaaS-pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä automatisoimalla toimiston ja työmaan rutiinitöitä.

Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Strategia

PK-yritysten puolella – huippuseurassa!

Admicomin menestystä on rakennettu yrittäjämäisellä asenteella ja sitoutumisella. Taustalla on vahva edelläkävijävisio pilvipohjaisesta ja automatisoidusta toiminnanohjausjärjestelmästä sekä tahto auttaa juuri pk-yrityksiä valituilla toimialoilla.

Kamppailemme asiakkaidemme menestyksen puolesta luomalla heille edellytyksiä omaa toimialaansa keskimääräistä parempaan kilpailukykyyn. Haluamme olla aktiivinen ja aloitteellinen kumppani asiakastoimialojemme tulevaisuuden ratkaisuiden suunnittelussa. Tähän huippuseuraan on asiakkaiden hyvä tulla!

Panostamme myös oman joukkueemme osaamisen kehittämiseen ja hyvään esimiestyöhön. Annamme tilaa kasvaa ja kannustamme omia, mutta emme unohda kuitenkaan arjen tasapainoa työelämän ulkopuolella. Näin menestyksemme rakentuu vankalle pohjalle ja tähän huippuseuraan on huipputekijöidenkin helppo tulla.

 

Pelistrategiamme vuosille 2021-2023

Strateginen pelikirjamme vuosille 2021-2023 sisältää kriittisiä menestystekijöitä koskien kutakin asiakastoimialaa ja käsittelee henkilöstöä, tuotekehitystä, myyntiä, markkinointia, tilitoimistoa, käyttöönottopalveluita ja asiakastukea omanaan. Konsernin kokonaistavoitteissa onnistuminen edellyttää onnistumista myös jokaisella mainitulla osa-alueella erikseen. Tuotteiden osalta lähivuosien painopisteitä ovat mm. mobiilitoiminnot ja käytettävyys sekä automatiikan ja raportointiälyn lisääminen. Palveluiden osalta tuemme asiakkaitamme koronakriisin haasteiden yli ja kasvatamme toimialakohtaista erityisosaamistamme.

Alkavalla strategiakaudella olemme entistä valmiimpia vahvistamaan joukkuettamme strategisin yrityskaupoin. Tavoitteenamme on saada omilta asiakastoimialoiltamme selkeä markkinajohtajuus. Pitkän aikavälin visionamme onkin luoda Adminetin automatisoidun taloushallinnon ytimen ympärille oikea asiakastoimialojemme ekosysteemi, missä on ratkaisu kaikkiin tarvittaviin toimialan integraatioihin ja rajapintoihin. Haluamme tarjota alan parhaat ratkaisut käyttöön helposti ja auttaa näin kumppaneitamme ja asiakkaitamme keskittymään olennaiseen. Tutkimme myös kansainvälisiä pelikenttiä, mutta emme riskeeraa sen kustannuksella kotimarkkinoiden suunniteltua haltuunottoa lähivuosina.

Strategiakauden 2021-2023 taloudelliset tavoitteet:

1.

Visio

Admicomin visiona on toimia edelläkävijänä pk-yritysten toiminnanohjauksen kehittämisessä valituilla toimialoilla.

2.

Missio

Admicomin missiona on parantaa asiakkaidensa kilpailukykyä automatisoimalla toimintoja ja lisäämällä reaaliaikaista näkyvyyttä asiakasyritysten omaan liiketoimintaan.

Edistynein ratkaisu

Admicom tuo valittuihin kohderyhmiin alan tehokkaimman toiminnanohjausjärjestelmän ja ylivoimaisimman palvelun. Kohderyhmänä on talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden pk-yritykset. Admicomin pilvipohjainen ja toimialojen tarpeisiin suunniteltu järjestelmä automatisoi taloushallinnon rutiinit ja toimialojen erityispiirteet kaikkia muita laajemmin.

 

Markkinajohtajuus

Admicom myy kokonaisuutta asiakaslähtöisesti ja se nähdään omissa kohderyhmissään selkeänä markkinaykkösenä. Tällä hetkellä Admicom on markkinajohtaja talotekniikan ydinkohderyhmässään (asiakasyritysten liikevaihto 1-5 miljoonaa euroa), missä yhtiöllä on pisin toimintahistoria. Yhtiö kasvaa vahvasti rakentamisessa, johon jalkautuminen alkoi 2013 ja yhtiöllä on merkittävä potentiaali myös uudella toimialalla teollisuudessa, joka käynnistettiin vuonna 2017.

 

Vahvaa ja kannattavaa kasvua

Admicomin tavoitteena on jatkaa vahvaa ja kannattava kasvua myös tulevina vuosina. Strategiana on laajentaa liiketoimintaansa orgaanisen kasvun lisäksi myös strategian mukaisten yritysostojen kautta.

 

Sulje haku