Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj listautui Nasdaq First North Growth Market Finland -listalle helmikuussa 2018. Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 36 % vuosivauhtia (2013-2018). Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Markkinat

Vahvana kasvun ja muutoksen ajurina ERP-markkinoilla toimii taloushallinnon sähköistyminen sekä siirtyminen raskaista ERP-projekteista ketterämpiin ratkaisuihin. Pilvipalveluna toimivat ohjelmistot korvaavat kasvavaa vauhtia vanhempia lisenssipohjaisia ohjelmistoja. SaaS-ohjelmistot tarjoavat skaalautuvuutta, pienempiä alkuinvestointeja, ajanmukaisuutta sekä paikkariippumattomuutta, josta syntyy merkittäviä kustannussäästöjä etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille.

Monet yritykset kokevat oman IT-infrastruktuurin rakentamisen ja ylläpitämisen kalliiksi ja hyödyntävät ulkoisia pilvipohjaisia ohjelmistoja. Perinteiset ERP-toimittajat veloittavat asiakkaalta usein lisenssimaksun lisäksi ylläpito- ja tukimaksuja, kun taas SaaS-ohjelmistot ovat käytettävissä internetin välityksellä suoraan selaimesta yhdellä palvelumaksulla. Ohjelmistotaloille SaaS-mallin ansaintalogiikka on houkutteleva, sillä se perustuu monistettavissa olevaan ja kasvavaan tulovirtaan.

 

FICTA 2016_EY - SaaS-liiketoiminnan yleistyminen

Ohjelmistoala siirtyy SaaS-malliin nopeasti. SaaS-liiketoiminta kasvaa 22 % vuosivauhtia vuoteen 2018 saakka. Lisenssiohjelmistojen segmentti puolestaan kutistuu 1 % vuosittain (EY, 2016).

Kilpailutilanne

Admicomin suurimmat kilpailijat löytyvät samoihin kohderyhmiin panostavista toimijoista, jotka tarjoavat toimialakohtaisia ohjelmistokokonaisuuksia. Vakiintuneet kilpailijat eivät kuitenkaan edusta kehittyvää SaaS-sukupolvea, vaan Windows-pohjaisia paikallisia ohjelmia.

Taloushallinnon yleisohjelmistot puolestaan tarvitsevat lähes aina rinnalleen toimialan erityisohjelmia, jolloin kokonaisuuden integroinnista syntyy haaste. Adminetissä yhdistyvät molemmat – toimialakohtaiset sovellukset sekä pitkälle automatisoitu sähköinen taloushallinto.

Kilpailukentältä ei toistaiseksi löydy toista toimijaa, joka tarjoaisi yhtä laajaa ja samalla toimialakohtaista palvelukokonaisuutta samoihin kohderyhmiin.

Kilpailukenttä on melko vakiintunut, eivätkä pienet uudemmat toimijat ole saavuttaneet merkittävää asemaa mm. puutteellisista taloushallinnon toiminnoista johtuen. Laajempien yleisohjelmistojen kehityspanostukset sen sijaan eivät kohdistu yksittäisille toimialoille, sillä taloushallinnon sähköistyminen on pk-sektorilla vielä kesken mikä tarjoaa riittävän kasvun. Uuden toimialojen tarpeet täyttävän ja kattavan ohjelmistotuotteen tuominen kilpailukentälle vaatii pitkää kehitystyötä, mikä nostaa alalle tulon kynnystä.

Myös ulkomaisille kilpailijoille kynnys on korkea, sillä suomalainen toimialakohtainen ERP-markkina vaatii vahvan tuotteen lisäksi lokalisointia. Lisäksi markkina on globaalissa mittakaavassa verrattain pieni, mikä vähentää sen houkuttelevuutta ulkomaisten kilpailijoiden näkökulmasta.

 

Merkittävimmät kilpailijat ovat:

  • talotekniikassa Pajadata ja Ecom
  • rakentamisessa EVRY Jydacom ja Lemonsoft
  • teollisuudessa esim. Oscar Software, Visma Nova ja CGI (C9000)

 

Admicomin kilpailukenttä*

Admicom Oyj - Kilpailijavertailu

* Kuvan pilvi on 100% pilvipalveluohjelmisto ja suorakulmio on perinteinen lisenssiohjelmisto. Osaa tarjotaan lisenssiohjelmiston lisäksi osittain etä-/pilvipalveluna.

 

Sulje haku