Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj listautui First North -listalle helmikuussa 2018. Olemme pk-yritysten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä. Takana on jo viisi vuotta kannattavaa kasvua keskimäärin 37 % vuosivauhtia. Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Liiketoiminta

Admicomin liiketoiminta perustuu SaaS-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä asiantuntija- ja tilitoimistopalveluiden tarjontaan suomalaisille rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yrityksille. Yhtiö tarjoaa ydinkohderyhmiinsä tehokkaimman ja monipuolisimman pilvipohjaisen palvelukokonaisuuden.

Admicomin ohjelmisto- ja palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti, jotta yhtiö kykenee jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset työkalut. Admicomin palvelutarjooma voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

multi platform

Ohjelmistopalvelut


Adminet on rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden ammattilaisten ohjelmisto, jolla yritys hallitsee kaikki toimintonsa yhdellä automatisoidulla pilvipalvelulla.

Tilitoimistopalvelut


Tarjoamme luotettavaa ja 100% paperitonta tilitoimistopalvelua. Admicomin tilitoimisto tarjoaa toimialan tuntevaa ja ammattitaitoista palvelua henkilökohtaisella otteella.

Asiakaspalvelu


Tarjoamme asiantuntevat palvelut eri vaiheissa asiakkuutta aina käyttöönotosta asiakastukeen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Liikevaihto palvelutyypeittäin

Yhtiön liikevaihdosta yli 90 % oli toistuvaa kuukausilaskutusta vuonna 2017. Puhtaasti SaaS-palveluita oli noin 66 % ja tilitoimistopalveluita 23 %. Tilitoimiston rooli on ennen kaikkea pitää käyttäjänäkökulma lähellä kehitystä. Liikevaihdosta 7 % on koulutus- ja konsultointipalveluita ja 4 % korvauksia ja laitelaskuja. Jatkuvaan sopimuslaskutukseen perustuvat asiakassuhteet ovat olleet sekä tulevat olemaan kannattavuuden ja liiketoiminnan vakaan kehittymisen kulmakivenä.

Admicomin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 8,1 miljoonaa euroa ja käyttökate 2,9 miljoonaa euroa (36 % liikevaihdosta). Admicom on kasvanut viimeisen viiden vuoden aikana keskimäärin 37 % vuosivauhtia ja käyttökate suhteessa liikevaihtoon on noussut vuoden 2013 9,7 %:sta vuoden 2017 36 %:iin. Käyttökatteen nousu johtuu yhtiön SaaS-liiketoimintamallin skaalautuvuudesta.

Asiakkaat

Admicomin ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden 1-5 miljoonan euron liikevaihdon yritykset, jotka saavat eniten hyötyjä Adminet-toiminnanohjausjärjestelmästä. Noin 57 % Admicomin liikevaihdosta tulee tästä ydinkohderyhmästä.

Admicom on markkinajohtaja talotekniikan ydinkohderyhmässään (asiakasyritysten liikevaihto 1-5 miljoonaa euroa), missä yhtiöllä on pisin toimintahistoria. Yhtiö kasvaa vahvasti rakentamisessa, johon jalkautuminen alkoi 2013 ja yhtiöllä on merkittävä potentiaali myös uudella toimialalla teollisuudessa, joka käynnistettiin 2017.

Asiakaspoistuma oli alle 2% tilikaudella 2017. Asiakasyritysten kasvu sen sijaan synnytti noin 6% lisää liikevaihtoa Admicomille tilikaudella 2017 perustuen sopimusten liikevaihtosidonnaisuuteen. Uusasiakasmyynnin kautta tullut kasvu oli siis yli 30% vuonna 2017.

 

Organisaatio

Admicom työllistää yli 110 henkilöä Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella ja Oulussa sijaitsevissa toimipisteissään. Vahvasti työntekijöidensä omistama Admicom on rakentanut toimintansa alusta asti osaavan ja yrittäjämäisesti toimivan henkilöstönsä varaan. Admicom on tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuksia osallistua henkilöstöanteihin, minkä johdosta vuoden 2017 loppuun mennessä 40 % henkilöstöstä oli yhtiön osakkeenomistajia. Listautumisen myötä 2/3 Admicomin työntekijöistä ovat henkilöstöosakkaina.

Admicom - OrganisaatioAdmicom on kasvanut viime vuosina orgaanisesti ja rekrytoinut voimakkaasti uutta yhtiön toimintakulttuuriin sopivaa ammattitaitoista ja kehittymiskykyistä henkilöstöä. Admicom panostaa aktiivisesti henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on tarjota henkilöstölleen tavoitteellinen, vastuuntuntoinen ja viihtyisä työpaikka.

”Kaikista parasta on ollut meidän upea työporukka ja yhdessä tekemisen meininki”
– Joanna Paukkunen, Palkanlaskija

Sulje haku