Admicom Oyj: Sijoittajille

Admicom Oyj on Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle listattu SaaS-pohjaisten toiminnanohjausjärjestelmien edelläkävijä ja kannattavan kasvun yhtiö. Tavoitteenamme on parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä automatisoimalla toimiston ja työmaan rutiinitöitä.

Tutustu Admicomiin sijoituskohteena:

Admicom sijoituskohteena   Uusimmat julkaisut

Liiketoiminta

Admicomin liiketoiminta perustuu SaaS-pohjaisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä asiantuntija- ja tilitoimistopalveluiden tarjontaan suomalaisille rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yrityksille. Yhtiö tarjoaa ydinkohderyhmiinsä tehokkaimman ja monipuolisimman pilvipohjaisen palvelukokonaisuuden.

Admicomin ohjelmisto- ja palvelukokonaisuutta kehitetään jatkuvasti, jotta yhtiö kykenee jatkossakin tarjoamaan asiakkailleen kilpailukykyiset ja monipuoliset työkalut. Admicomin palvelutarjooma voidaan jakaa seuraaviin osa-alueisiin:

mobiili Admicom

Ohjelmistopalvelut


Adminet on rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden ammattilaisten ohjelmisto, jolla yritys hallitsee kaikki toimintonsa yhdellä automatisoidulla pilvipalvelulla.

Tilitoimistopalvelut


Tarjoamme luotettavaa, auktorisoitua ja 100% paperitonta tilitoimistopalvelua. Admicomin tilitoimisto tarjoaa toimialan tuntevaa ja ammattitaitoista palvelua henkilökohtaisella otteella.

Asiakaspalvelu


Tarjoamme asiantuntevat palvelut eri vaiheissa asiakkuutta aina käyttöönotosta asiakastukeen ja liiketoiminnan kehittämiseen.

Liikevaihto palvelutyypeittäin

Yhtiön liikevaihdosta noin 91 % oli toistuvaa kuukausilaskutusta vuonna 2020. Puhtaasti SaaS-palveluita oli noin 72 % ja tilitoimistopalveluita 21 %. Tilitoimiston rooli on ennen kaikkea pitää käyttäjänäkökulma lähellä kehitystä. Liikevaihdosta 5 % on koulutus- ja konsultointipalveluita ja 2 % korvauksia, laitelaskuja ja muita tuloja. Jatkuvaan sopimuslaskutukseen perustuvat asiakassuhteet ovat olleet sekä tulevat olemaan kannattavuuden ja liiketoiminnan vakaan kehittymisen kulmakivenä.

Admicomin liikevaihto tilikaudella 2020 oli 21,9 miljoonaa euroa ja käyttökate 9,0 miljoonaa euroa (45 % liikevaihdosta).

Asiakkaat

Admicomin ensisijaisina kohdeasiakkaina ovat talotekniikan, rakentamisen ja teollisuuden 1-5 miljoonan euron liikevaihdon yritykset, jotka saavat eniten hyötyjä Adminet-toiminnanohjausjärjestelmästä.

Admicom on markkinajohtaja talotekniikan ydinkohderyhmässään (asiakasyritysten liikevaihto 1-5 miljoonaa euroa), missä yhtiöllä on pisin toimintahistoria. Yhtiö kasvaa vahvasti rakentamisessa, johon jalkautuminen alkoi 2013 ja yhtiöllä on merkittävä potentiaali myös uudella toimialalla teollisuudessa, joka käynnistettiin 2017.

 

Organisaatio

Admicom työllistää yli 160 henkilöä Jyväskylässä, Vantaalla, Tampereella, Oulussa ja Helsingissä sijaitsevissa toimipisteissään. Admicom on rakentanut toimintansa alusta asti osaavan ja yrittäjämäisesti toimivan henkilöstönsä varaan, sekä tarjonnut työntekijöilleen mahdollisuuksia osallistua henkilöstöanteihin, minkä johdosta iso osa henkilöstöstä on myös osakkaina yrityksessä.

Admicom on kasvanut viime vuosina orgaanisesti ja rekrytoinut voimakkaasti uutta yhtiön toimintakulttuuriin sopivaa, ammattitaitoista ja kehittymiskykyistä henkilöstöä. Admicom panostaa aktiivisesti henkilöstön koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen. Yhtiön tavoitteena on tarjota henkilöstölleen tavoitteellinen, vastuuntuntoinen ja viihtyisä työpaikka.

”Ongelmien ratkaisu yhdessä toimii tosi hyvin ja se on tämän työn suola. Jos joskus työ on raskasta tai tuntuu puurtamiselta, niin löytyy kuitenkin vertaistuki ja on aina kiva tulla töihin”
– Pasi Honkanen & Vilma Hämäläinen, Käyttöönottokoulutus

”Sellaista tiedon jakamista, millaiseen en ole ennen törmännyt. Täällä lähdetään siitä, että olet niillä tietotaidoilla, joita sinulla on – ja tärkeintä on se mitä sinä opit.”
– Heli Nivala, Kirjanpito

”Myyntitiimissä ihmiset ovat erilaisia ja tosi paljon johto tukee yksilöiden vahvuuksia, koska ei ole yhtä oikeaa tapaa tehdä tätä työtä. Panostetaan yksilöihin ja siihen että yksilöt saavat kehittää omasta työstä mieleisen. Tässä työn mielekkyyden kautta tulee sitoutuneisuus ja sitoutuneisuuden kautta tulee tuloksia.”
– Joni Haapamäki, Myynti

Sulje haku