Adminet -ohjelmistokokonaisuus

Tehosta yrityksesi arkea yhdellä automatisoidulla pilvipalvelulla, jolla hallitset kaikki yrityksesi toiminnot. Palvelumme on täsmäratkaisu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin ja sillä on jo yli 22 000 käyttäjää.

Tutustu Adminettiin

Soita meille, lähetä sähköpostia info@admicom.fi tai ota yhteyttä.

Kirjanpito

Kirjanpito-ohjelma talotekniikkaan, rakentamiseen ja teollisuuteen

Reaaliaikaisen ja sähköisen kirjanpidon merkitys yrityksen toiminnan ohjaamiseen on merkittävä. Kun kirjanpito-ohjelma on olennainen osa yrityksen toiminnanohjausjärjestelmää, kirjanpitoon kertyy tietoa automaattisesti yrityksen päivittäisestä toiminnasta.

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmän reaaliaikaisella kirjanpidolla tiedät koko ajan missä mennään, joten ennustaminen ja reagoiminen on helpompaa.

Teidän ei tarvitse toimittaa aineistoa tilitoimistoon ja odotella raportteja, joissa on jo vanhentunutta tietoa. Tietoja ei myöskään tarvitse siirtää järjestelmään paperilta, exceleistä tai muista ohjelmistoista, sillä kaikki tapahtuu Adminetin sisällä.

Sähköinen kirjanpito automatisoidusti

Adminetin ydin on automatisointi, siksi myös kirjanpito on jatkuvasti reaaliaikainen. Tieto niin myynti-, osto- ja kululaskuista kuin palkoista, matkalaskuista, varastosta, urakoista yms. siirtyy automaattisesti kirjanpitoon ja on aina käytettävissä. Automaattisen osatulotuksen ansiosta kirjanpidon raportit antavat koko ajan luotettavan kuvan toiminnasta.

Adminetin kirjanpito on 100% paperiton, eli kaikki tositteet ovat sähköisessä muodossa yhdessä järjestelmässä. Adminet tekee myös perusrutiinit puolestanne, joten teidän ei tarvitse hakea erilaisia viitetietoja tai tehdä kirjanpidon ajoja.

Käytännössä automatisoitu kirjanpito tarkoittaa yrittäjälle pienempiä tilitoimistokustannuksia tai oman taloushenkilöstön työpanoksen suuntaamista rutiineista asiantuntijatyöhön sekä talouden seurantaan ja analysointiin.

 

Urakan osatuloutus esimerkki - Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä - Admicom

Osatuloutus (2.) antaa yritykselle aina ajantasaisen tilannekuvan urakoista ja poistaa kirjanpidosta isoja kertaheilautuksia. Adminetissä osatuloutus on automatisoitu, joten saatte koko ajan luotettavaa tilannetietoa kirjanpidon raporteilta.

 

Myös gryndausyrityksen kirjanpito hoituu ohjelman työkaluilla, sillä Adminetissä perustajaurakoinnin alv-käsittelyt on automatisoitu ja maksuerien laskutusta osakkailta helpotettu.

Katso asiakasvideo:

 

Lataa opas kannattavuuteen

Oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä rakennus- tai talotekniikkayrityksen kannattavuuden parantamiseen.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.


Tiesitkö tämän Adminetin kirjanpito-ohjelmasta?

Adminettiä käyttäessäsi sinun ei tarvitse olla taloushallinnon ammattilainen selviytyäksesi arkisista kirjanpidon tehtävistä. Kirjanpito-ohjelman automatiikka hoitaa perusrutiinit ja asiantuntijatyön voit halutessasi ulkoistaa järjestelmän ja toimialan käytännöt tuntevalle Adminet-tilitoimistolle.

Tutustu kirjanpidon palveluihinMyynti-, osto- ja kululaskut

Myyntilaskut tiliöityvät ja kirjautuvat kirjanpitoon automaattisesti, kun laskut on hyväksytty (laskutuslupa annettu). Osto- ja kululaskut tulevat sähköisesti, tiliöityvät ja kirjautuvat kirjanpitoon hyväksymisen jälkeen.

Automatiikka noutaa ja kohdistaa suoritukset laskuille sekä kirjaa ne samalla kirjanpitoon. Tiliotteiden nouto eri pankeista sekä osto- ja kululaskujen kirjaus kirjanpitoon tapahtuu päivittäin.

Palkat

Palkkojen hyväksymisen jälkeen järjestelmä tekee automaattikirjauksen kirjanpitoon. Ennakonpidätykset ja sotut kirjautuvat samalla veloiksi.

Verotiliautomatiikka kirjaa sotut ja ennakot, automaattimaksatuksen hoitaessa niiden maksamisen. Lakisääteiset vakuutukset, lomat, sairauslomat ja työajanlyhennysvapaat kirjautuvat palkkojen hyväksymisen yhteydessä automaattisesti kuluiksi ja veloiksi.

Käteiskuitit ja matkalaskut

Palvelun tai tuotteen ostaja skannaa kuitit tai ottaa niistä Adminetin mobiiliversiossa kuvat, sekä lisää tiedon, mitä ostos koski ja mihin se kohdistuu. Esimiehen hyväksyntä siirtää tapahtuman kirjanpitoon ja kulu maksetaan ostajan tilille. Kuitteja ei tarvitse säilyttää erikseen, sillä ne ovat tallessa sähköisessä arkistossa.

Myymälä ja varastomyynti

Käteismyynnit kirjautuvat automatiikalla myynniksi ja korttimyynnit saataviksi. Luottokunnalta tai kortinantajalta tulevat maksut kohdistuvat kyseisiin saataviin ja kirjautuvat kirjanpitoon automatiikalla. Provisiot korttimyynnistä kirjataan kuluksi kyseisille kaupoille. Kirjanpito-ohjelman automatiikka kirjaa käteismyynnit myymälämyynniksi.

Varasto-otot ja palautukset

Varasto-otot ja -palautukset kirjautuvat kirjanpitoon ja järjestelmä tekee jokaisesta tapahtumasta automaattisesti varastolähetteen.

Urakat ja projektivalvonta

Käyttäjän tarvitsee tallentaa urakalle vain budjetti ja maksuerätaulukko. Kirjanpito-ohjelman automatiikka kirjaa maksuerät ennakkomaksuihin. Perjantaisin ja kuukauden viimeinen päivä järjestelmä laskee urakoiden valmiusasteen ja osatulouttaa urakat automatiikalla. Näin kirjanpito on aina ajan tasalla.

Jaksotukset

Adminet hoitaa jaksotukset, esimerkiksi kaluston poistot ja lainoista aiheutuvat korot, tehtyjen suunnitelmien mukaisesti kuukausittain automatisoidusti.

Automaattiraportit ja kirjanpidon tulosteet

Adminet lähettää hyödyllisiä raportteja automaattisesti sähköpostiin ja tallentaa ne myös Adminettiin.

Tapahtumasiirrot

Tapahtumasiirroilla korjaat takautuvasti kirjanpitoon virheellisesti kohdistettuja työ-, tarvike- ja muita kustannuksia kohteelta tai työtilaukselta toiselle.

Työ- ja tarvikesiirrot ovat sisäisen laskennan tapahtumia, mutta tilitapahtumasiirtojen avulla voit tehdä korjauksia myös kustannuslajien välillä, jolloin vaikutus ulottuu ulkoiseen kirjanpitoon.

Kirjanpitäjän ja tilintarkastajan ruutu

Adminetissä tilintarkastajalla on osio, josta pääsee tarkastamaan koko yrityksen kirjanpitoaineiston tapahtumineen ja tositteineen. Tilintarkastajan oikeuksilla ei voi tehdä kirjauksia Adminettiin, oikeudet oikeuttavat ainoastaan kirjanpitoaineiston tarkasteluun.

Kirjanpitäjän ruudulla kirjanpitäjä pääsee kätevästi hakemaan tai selaamaan tapahtumia. Kirjanpitäjä voi tarkastella tapahtumiin liittyviä tositteita sekä tehdä korjausvientejä ja muistiotositteita.

Adminetillä kirjanpitäjän tehtäväksi jää vain tiliöinti, tiliotetapahtumien käsittely, toistuvat kirjaukset, täsmäytykset, tilinpäätös ja veroilmoitus. Kun perusrutiinien määrä on vähäinen, pystyy kirjanpitäjä keskittymään asiakkaan liiketoiminnan kehittämiseen.

Katso asiakasvideo:

 

Lataa opas järjestelmän hankintaan

Oppaasta saat saat viisi vinkkiä toiminnanohjausjärjestelmän valitsemiseen.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta - Lataa ilmainen opas - Admicom
Sulje haku