Adminet -ohjelmistokokonaisuus

Tehosta yrityksesi arkea yhdellä automatisoidulla pilvipalvelulla, jolla hallitset kaikki yrityksesi toiminnot. Palvelumme on täsmäratkaisu rakentamisen, talotekniikan ja teollisuuden pk-yritysten tarpeisiin ja sillä on jo yli 22 000 käyttäjää.

Tutustu Adminettiin

Soita meille, lähetä sähköpostia info@admicom.fi tai ota yhteyttä.

Projektiseuranta

Rakennus-, talotekniikka- ja teollisuusprojektien seurantaa reaaliajassa

Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä urakoiden ja projektien seuranta on reaaliaikaista. Projektin seuranta on liitetty kirjanpitoon, joten kaikki seurannassa näkyvät tapahtumat tulevat yrityksesi todellisista tuotoista ja kuluista. Kustannuksia voit seurata reaaliajassa myös Adminetin kirjanpitotasoisella litteraseurannalla.

Tuotot tulevat automaattisesti maksuerälaskuista ja lisätyölaskuista, kulut puolestaan ostolaskuista, varastolähetteiltä, matkalaskuista, palkanlaskennasta sekä tiliotteilta. Tietojen käsin kirjaamista ei tarvita.

Kustannusseuranta kirjanpitotasoisella litteraseurannalla

Adminetissä kohteen kustannusseuranta onnistuu myös kirjanpitotasoisella litteraseurannalla, jonka avulla projektien toteumaa voidaan seurata tarkasti ja reaaliajassa.

Adminetin litteraseuranta perustuu yrityksen todellisiin tapahtumiin, joten projektinhallinnan tiedot ovat koko ajan reaaliaikaiset ja yhteneväiset kirjanpidon tietojen kanssa ilman tiedonsiirtoa paikasta toiseen. Voit luottaa siihen, että pystyt seuraamaan projektien toteumaa tarkalla tasolla.

Kaikki projektinhallinnan tiedot käsitellään yhden järjestelmän sisällä ilman käsin tehtäviä kirjauksia tai tiedonsiirtoa, joten aikaa ei tuhlaannu seurantatietojen koostamiseen. Myös manuaalisten kirjausten virheiltä vältytään.

Budjetin, ennusteen ja toteuman seuranta ja vertailu sekä tapahtumatason tietoihin porautuminen raportilta muodostavat ainutlaatuisen työvälineen työmaille ja yrityksille. Työmaan toteumaa pystytään seuraamaan jatkuvasti suhteessa alkuperäiseen tavoitteeseen.

 

Litterointi rakennusala - Litteraseuranta Adminet-toiminnanohjausjärjestelmässä - Admicom

Litteraraportilta voit verrata työmaan toteumia budjettiin ja ennusteeseen. Voit asettaa tavoitteeksi halutessasi myös määriä, kuten työtunteja, ja eroja voit tarkastella euroina sekä prosentteina. Pääset porautumaan raportilta aina alkuperäiseen tositteeseen asti, esimerkiksi ostolaskun kuvaan saakka.

 

VINKKI: Hyödynnä litteraseurantaa myös laskutöissä. Litteraraportilta näet näppärästi esimerkiksi koonnin vuoden aikana asiakkaalle tehdyistä ja laskutetuista töistä.


9 syytä käyttää Adminetin litteraseurantaa

  1. Litteraraportointi on osa kattavaa kokonaisjärjestelmää, joten siirtoajoja ja täsmäytyksiä ei tarvita.
  2. Tietoon voi luottaa, koska litteratieto täsmää aina kirjanpidon kanssa.
  3. Voit itse valita, millä tarkkuudella haluat tarkastella raportteja.
  4. Pääset porautumaan raporteilta vaikka alkuperäiseen tositteeseen saakka.
  5. Ennustamisen ja korjaukset teet helposti suoraan raportilta.
  6. Voit itse valita, missä kohteissa haluat käyttää litteroita. Voit litteroida urakoiden lisäksi myös laskutöitä.
  7. Halutessanne litteraennusteet vaikuttavat suoraan valmistusastelaskentaan ja osatuloutukseen.
  8. Kun litteraseuranta on käytössä, järjestelmä varmistaa, että tapahtumat kirjataan valittujen litteroiden mukaan kaikissa sovelluksissa.
  9. Voitte muokata yrityksenne litterointikäytäntöjä joustavasti. Alussa voitte perustaa litterarekisterin käsin tai valmiin positiorekisterin pohjalta.

Lataa esite litteraseurannasta

Tutustu Adminetin litterointiin ja raportteihin ilmaisen esitteen avulla.

Litterointi rakennusala - Litterat Adminetissä - Esitteen kansikuva

Projektin budjetti ja ennuste kustannusseurannan pohjana

Voit tehdä tehokasta kustannusseurantaa Adminetissä myös ilman litterointia. Lasketun tarjouksen tiedot kirjautuvat tarjouslaskennasta kohteen, eli projektin budjetiksi, jonka avulla suoritetaan urakan valmistusastelaskenta. Projektin aikana budjettia voidaan tarkentaa ennusteen avulla, jolloin saadaan tilanne vastaamaan todellisuutta työmaalla. Ennustamisen avuksi voidaan tarkastella projektin nykytilannetta, minkä avulla ennustetta voi muokata suhteessa toteutuneeseen tilanteeseen.

 

Projektin budjetti ja ennuste - Adminet toiminnanohjausjärjestelmä

Projektin etenemistä voi verrata laskettuun budjettitasolla, vaihetasolla ja tarviketasolla.

Reaaliaikainen tuloslaskelma ja tase valmistusastelaskennalla

Adminet laskee kunkin projektin valmistusasteen viikoittain ja kuukauden viimeisenä päivänä myynnin tai kustannusten mukaan. Valmistusastelaskennan jälkeen osatuloutus kirjaa maksuerillä laskutetun myynnin liikevaihtoon keskeneräisten urakoiden myynniksi.

Valmistusasteen mukaiset kulut sekä keskeneräisen työn muutos tai kustannusvaraus kirjataan kirjanpitoon. Näin tuloslaskelma ja tase näyttävät ajan tasalla olevan kuvan yrityksesi taloudesta ja menestyksestä. Urakka voidaan tarvittaessa merkitä perustajaurakointikohteeksi, jolloin se ohitetaan valmistusastelaskennassa.

 

Urakan osatuloutus esimerkki - Rakennusalan toiminnanohjausjärjestelmä - Admicom

Osatuloutus (2.) antaa yritykselle aina ajantasaisen tilannekuvan urakoista ja poistaa kirjanpidosta isoja kertaheilautuksia. Adminetissä osatuloutus on automatisoitu, joten voitte keskittyä olennaiseen.

Seuraa automaattisia projektiraportteja ja projektin tapahtumia

Adminetin automaattisista projektiraporteista saat eriteltynä vertailut budjettiin tai ennusteeseen sekä vertailun kuluvaan kuukauteen ja tilikauden alkuun nähden. Saat raportit myös esimerkiksi projektin, toimipisteen tai vastuuhenkilön mukaisesti eriteltynä.

Saat projekteista myös paljon muuta hyödyllistä tietoa, esimerkiksi projektin kaikki tapahtumat kuten maksuerät, ostot, työtunnit ja töiden sivukulut sekä matkakorvaukset. Projektin tapahtumaruudulla näet vertailun laskettuihin tarvikkeittain tai tuoteryhmittäin. Vertailun saa myös töiden ja muiden kulujen osalta. Raporteilta näkyy eriteltynä projektin lisätyölaskutus.

Lataa opas kannattavuuteen

Oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä rakennus- tai talotekniikkayrityksen kannattavuuden parantamiseen.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

Katso asiakasvideo:

 
Sulje haku