Mitä uutta verovuosi 2021 tuo tullessaan?

On taas se hetki vuodesta, kun tuotekehityksessä katsotaan askelmerkit tulevaa vuotta varten. Tähän ajankohtaan liittyy usein ohjelmistokehittäjiä työllistäviä lakisääteisiä muutoksia. Poikkeuksellinen aika on kenties kuitenkin vaikuttanut siten, että viranomaisten taholta suurimmat uudistukset etenevät nyt hitaammin.

16.12.2020

Millaista peilikuvaa sinä tarkastelet?

Kilpaillussa markkinassa jokaisen yrityksen on oleellista pysyä ajan hermolla niin toimintatapojen kuin teknologian osalta. Yksinkertaisin tapa jäädä kilpailijoista jälkeen on tyytyä nykytilanteeseen, sekä unohtaa peiliin katsominen ja oman toiminnan objektiivinen tarkastelu.

11.12.2020

Mitä tilinpäätös vaatii yrittäjältä?

Vuosi alkaa lähestyä loppuaan, mikä tarkoittaa monelle yritykselle tilikauden päättymistä ja tilinpäätöksen laatimista. Mitä asioita tulee muistaa toimittaa kirjanpitäjälle?

9.12.2020

Liikkuva työ tuo haasteita teollisuuden kunnossapitoon

Liikkuva työ on tuttua teollisuuden kunnossapitoa tekeville yrityksille, sillä työt tehdään pääosin asiakkaan luona. Tehtaiden seisakkien aikana saatetaan tehdä ennakkoon sovittuja keikkoja, ja lisämausteen työlle tuovat hälykeikat, jolloin on riennettävä apuun esimerkiksi jonkin laitteen mennessä epäkuntoon.

1.12.2020

Antamatta jäänyt palaute on hukkaan heitetty mahdollisuus

Omasta työstä saatava palaute on todella tärkeää – oli kyse sitten asiantuntijasta, työnjohtajasta tai sähköasentajasta. Palautetta saa harvoin liikaa, ja siksi onkin hyvä pysähtyä miettimään, mitä kaikkea sillä voidaan saavuttaa niin työntekijän kuin yrityksenkin näkökulmasta.

24.11.2020

Kuinka helpottaa uuden ohjelmiston oppimista?

Joskus vastaan tulevat tilanteet ja asiat ovat isompia kokonaisuuksia, joista emme selviä ilman tietoista uuden opettelua ja oppimista. Esimerkkinä tästä on uuden ohjelmiston käyttöönotto, jonka omaksuminen vaatii satsausta ja valmistautumista. Mitä sitten ovat nämä keinot, joilla saat etumatkaa muutokseen?

19.11.2020

Sulje haku