Admicomilla syödään omaa koiranruokaa

Mitä yhteistä on koodarilla, kirjanpitäjällä, raudoittajalla ja maalarilla? Entäpä sähköasentajalla ja käyttöönottokonsultilla? Ehkä paljonkin, mutta ainakin yksi yhdistävä tekijä voi olla se, että he kaikki käyttävät samaa työkalua työaikojensa seuraamiseen tai laskuttamiseen.

3.3.2021

Parasta LEANia ikinä

Teollisuudessa toimintoja kehitetään paljon LEAN-ajatteluun pohjautuen. Toiminnasta halutaan minimoida arvoa tuottamaton työ ja selkeyttää arvoketjua. Voiko useaan kertaan läpikäydyt prosessit sisältää enää yhtään turhaa työtä? Vastaus on kyllä, kun on rohkeutta ottaa käyttöön kokonaan uutta teknologiaa myös toiminnanohjauksen näkökulmasta.

24.2.2021

Mitä pienyrityksen kannattaisi oppia isommilta?

Isojen yritysten toimintamalleissa on tiettyjä samankaltaisuuksia, joita pienemmät yritykset voivat ottaa käyttöön myös omaan toimintaansa. Strategia, rutiinit, vastuut ja rakenteet – mitä pienyritykset voivat oppia näistä suuryrityksiltä?

17.2.2021

Näin syntyi Kannattavuuslaskenta-sovellus

Uuden sovelluksen kehittäminen on palapeli, joka pitää sisällään moninaisten näkökulmien ja toiveiden, käytettävissä olevan tiedon sekä erilaisten käyttötapojen yhteensovittamista. Näiden lisäksi lopputuotteessa on luonnollisesti huomioitava käytettävyys ja suorituskyky. Tällaisen prosessin tuloksena syntyi muun muassa Kannattavuuslaskenta-sovellus teollisuuden käyttöön, liiketoiminnan seurannan ja kehittämisen tueksi.

3.2.2021

Teräsrakenteita tehdessä ei ole varaa virheisiin

Teräksestä tehtäessä oletus on, että rakennus kestää ja työn jälki on millimetrin tarkkaa. Se asettaa teräsrakentajille paineita, sillä virheitä ei saa sattua ja jäljitettävyys on oltava kunnossa.

25.1.2021

Talousjohtajan uudenvuoden tinat ja menestysteesit

Vuodenvaihde on jollain tapaa maaginen hetki ihmisen elämässä, jossa heitetään hyvästit menneelle vuodelle, haetaan ennusmerkkejä tulevasta ja annetaan lupauksia paremmasta huomisesta. Yritysmaailmassa ja meillä talousjohtajilla tinan virkaa toimittavat tilastot, trendit ja ekonomistien ennusteet. Seuraavassa käyn läpi rakennusalan ennusmerkkejä ja annan omat teesini rakennusalan yritysten menestystekijöiksi vuodelle 2021.

13.1.2021

Ohjelmistohankinta – Pakollinen paha vai tie menestykseen?

Investointien tekeminen on monimutkainen kokonaisuus. Oikein ajoitettuina ne voivat johtaa yrityksen kasvuun ja kannattavuuden nousuun – toisaalta väärin ajoitettuna seuraukset voivat olla kauaskantoisia. Myös ohjelmistohankinta on investointi.

12.1.2021

Sulje haku