26.5.2021

Osatuloutus – miksi sitä käytetään ja mitä se tarkoittaa?

Mia Kukkonen - Admicom - artikkeli

Osatuloutus voi olla terminä vieras tai vähintäänkin kysymyksiä herättävä. Osatuloutus on laskentatapa, jota käytetään kirjanpidossa ja verotuksessa pitkäaikaisurakoiden käsittelyssä. Tässä tekstissä avaan osatuloutuksen kannalta tärkeää terminologiaa ja perusperiaatteita, sekä osatuloutustavan valinnan vaikutusta yhtiön tulokseen.


Rakentamisen toimialalla on erityistä osaamista vaativia kirjanpidon ja verotuksen kiemuroita, joista yksi on osatuloutus.

1. Miksi osatuloutusta käytetään?

Osatuloutuksella tasataan tilikausien tulosvaihtelua, joka voi johtua pitkäaikaisurakoiden eri aikaan tapahtuvasta laskutuksesta ja kustannusten muodostumisesta.

Osatuloutuksen ansiosta tilikaudet ovat vertailukelpoisia keskenään, talouden seuranta tilikauden aikana on tarkempaa ja tuloksen ennakointi helpompaa.

Tulosvaihtelun tasaaminen vaikuttaa myös verotukseen ja parantaa yhtiön kassan hallintaa. Valitsemalla toimialaan erikoistuneen ja auktorisoidun tilitoimiston varmistutte siitä, että yrityksenne on osaavissa käsissä.

 

2. Mikä on pitkäaikaisurakka?

Pitkäaikaisurakalla tarkoitetaan projekteja, jotka ovat kestoltaan pitkiä tai summaltaan merkittäviä, joiden tulot ja menot eivät välttämättä kulje käsi kädessä.

Pitkäaikaisurakoille laaditaan tyypillisesti budjetti (jonka voi johtaa suoraan tarjouslaskennasta) ja laskutetaan maksuerinä.

Mikäli yhtiöllänne on tai voisi olla tulossa tällaisia projekteja, osatuloutus on asia jota on hyvä pohtia.

3. Mitä eroa on luovutusperusteisessa tuloutuksessa ja osatuloutuksessa?

Tuloutuksella tarkoitetaan tuottojen ja kulujen kirjaamista yhtiön tuloslaskelmaan.

Osatuloutus taas tarkoittaa kulujen ja tuottojen kirjaamista yhtiön tuloslaskelmaan urakan valmistusasteen mukaisesti.

Pitkäaikaisurakka voidaan käsitellä pääsäännön mukaan luovutusperusteisesti, jolloin vasta urakan luovutushetkellä kirjataan kaikki tuotot ja kulut kerralla yhtiön tuloslaskelmaan. Kun projektia pääsäännöstä poiketen tuloutetaan urakan edetessä valmistusasteen mukaisesti, on kyse osatuloutuksesta.

Osatuloutus vaatii toimiakseen projektin budjetoinnin, kustannusseurannan ja maksuerälaskutuksen. Osatuloutus on Adminetissä automatisoitu, jolloin aikaa säästyy monelta ihmiseltä monessa eri työvaiheessa, eikä käsin laskentaa tarvita lainkaan.

4. Miten osatuloutus vaikuttaa yhtiön tulokseen?

Osatuloutus tasaa tuloksen heittelyä tilikausien välillä ja näin ollen vaikuttaa myös verotukseen ja yhtiön talouslukujen luotettavuuteen sekä taseen rakenteeseen.

Osatuloutus laskee kohteelle valmistusasteen ennalta määritellyllä tavalla, vertaa budjetoituja lukuja toteutuneisiin ja kirjaa tarvittaessa erotuksen niin, että urakan kate pysyy projektin alusta loppuun budjetoidussa. Eli jos urakan valmistusaste on 50 %, myös budjetoidusta katteesta esitetään tuloslaskelmassa 50 %.

Se, oikaistaanko liikevaihtoa vai kuluja riippuu osatuloutustavan valinnasta.

 

5. Miten osatuloutustapa valitaan?

Osatuloutustavan valinta vaikuttaa suoraan yrityksen tulokseen ja verotukseen, jonka vuoksi se on valittava harkiten. Vaihtoehtoina on luovutusperusteinen tai valmistusasteen mukainen osatuloutustapa.

Valmistusasteen laskentatapa voi olla työvaiheisiin perustuva, kustannuksiin perustuva tai muuhun luotettavasti laskettuun valmistusasteeseen perustuva (esim. urakasta vastaavan henkilön antama selvitys). Urakan valmistusaste voidaan määrittää eri tavoin, riippuen siitä, mikä tuloutustapa parhaiten yrityksen urakoiden valmistusastetta kuvaa.

Osatuloutustavan valintaan kannattaa käyttää hetki aikaa ja keskustella toimialaan erikoistuneen taloushallinnon ammattilaisen kanssa, koska tuloutusvalinnalla voi olla suurikin merkitys yhtiön talouslukuihin.

Heräsikö kiinnostus?

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme, niin kerromme lisää!

Yhteystiedot

 

Lue lisää:

 

 

Admicom on kotimainen ohjelmistotoimittaja ja talousautomaation asiantuntija, joka auttaa rakennus-, talotekniikka- ja teollisuusyrityksiä pääsemään irti turhista työvaiheista ohjelmistojen parissa. Tuottavan työn maksimoiminen ja liiketoiminnan tehostaminen ovat meidän vahvuuksiamme.

Toiminnanohjausjärjestelmämme Adminet on automatisoitu järjestelmä, jolla hoidat kaikki yrityksesi päivittäiset kirjaamiset, raportoinnin ja kirjanpidon. Automatisoinnin ansiosta toimistotöihin kuluva aikasi on minimoitu. Saat tarkkaa ja ajantasaista raportointia yrityksesi toiminnasta, jonka avulla varmistat liiketoimintasi kannattavuuden.

 

 

 

Osatuloutus – ilmainen opas

Saat oppaasta tietoa osatuloutuksesta ja
vinkkejä tuloutustavan valintaan.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

 

Oliko artikkeli hyödyllinen?

 

 

Mia Kukkonen - Admicom

Mia Kukkonen

Mia on ollut Admicomilla asiakasvastaavana kirjanpitäjänä viisi vuotta. Parasta työssä on uuden oppiminen, tiedon jakaminen, asiakkaat sekä innostavat työkaverit. Näiden vuosien aikana hän on myös kouluttautunut yritysneuvojaksi ja päässyt myös jakamaan oppeja talon sisällä erilaisissa koulutuksissa. Vapaa-aikaa Mia viettää paljon lentopallon parissa sekä erilaisten projektien kimpussa, joita on koko ajan kesken niin kotona kuin mökillä.

Sulje haku