Varmuutta ja reagointikykyä reaaliaikaisella kirjanpidolla

Ilman ajantasaista tietoa päätökset täytyy tehdä laput silmillä ja veneen kääntäminen oikeaan suuntaan vie tuhottoman kauan aikaa. Toimialasta riippumatta reaaliaikainen tieto luo varmuutta omaan tekemiseen, kun pystyy reagoimaan nopeasti tilanteen vaatiessa.

29.4.2020

Tuotannon pullonkaulat

Olen puhunut paljon jälkilaskennasta ja ajantasaisen taloustiedon saamisesta. Se on toki erittäin tärkeää, mutta tärkeää olisi kiinnittää huomiota myös tuotannon pullonkauloihin eli siihen, missä kohtaa tuotanto jollain tavoin takkuaa.

29.1.2020

Pyörää ei kannata keksiä uudestaan

Laajojen yritysohjelmistojen räätälöintiin liittyy aina isot riskit ja suuret investoinnit, jolloin siitä pidetään kiinni kynsin ja hampain, vaikkei se palvelisikaan yritystä parhaalla mahdollisella tavalla. Tällainen ratkaisu ei myöskään kestä pitkässä juoksussa ilman lisäräätälöintiä.

21.11.2019

Sulje haku