13.12.2018

Miten valmistaudut ensi vuoden tavoitteeseen?

Eletään vuoden viimeisiä tehokkaita työpäiviä. Tässä vaiheessa on oikea aika pysähtyä hetkeksi ja summata kuluneen vuoden tapahtumat.


 

Myyntityössä on huojentavaa, että aina voidaan aloittaa ensi vuonna puhtaalta pöydältä uusien tavoitteiden kanssa.

Ennen uutta alkua on kuitenkin pakko peilata myös mennyttä vuotta, vaikka autoa ei ohjattaisikaan taustapeilistä.

Minulla on tapana tarkkailla omaa tekemistäni neljännesvuosittain. Olenko tavoitteessa suhteessa koko vuoden tavoitteeseen, olenko keskittynyt oikeisiin asioihin ja onko tekemiseni linjassa tavoitteiden kanssa.

Osalla yrityksistä tilikausi vaihtuu vuoden kanssa samassa rytmissä. Silloin pakostikin kohdataan numerot – perinteisillä menetelmillä tosin aikamoisella viiveellä. Vaikka tilikausi ei vaihtuisikaan vuoden vaihteessa, moni muu asia vaihtuu ja muuttuu, kun kalenteri uusitaan seinälle. Menikö vuosi kuten oli suunniteltu, päästiinkö tavoitteeseen? Päästiinkö tavoitteeseen niillä kuluilla, jotka oli budjetoitukin?

On aika katsoa läpi liikevaihto ja kannattavuus sekä kuinka ne ovat jakautuneet eri toimintojen välillä.

Löytävätkö potentiaaliset asiakkaat nykyiset tuotteet tai palveluvalikoiman? Onko toiminnassa havaittavissa jonkin toiminnon hiipumista, jolloin painotusta muutetaan ensi vuonna? Pysyäkseen kilpailussa mukana, on palvelu- tai tuotevalikoimissa hyvä luoda myös uutta.

Vuosialennusten neuvottelua varten tarvitaan tietoa siitä, mitä, mistä ja millä rahalla on vuoden aikana hankittu. Listan avulla voidaan arvioida tarve ensi vuodelle ja neuvotella entistä paremmat hinnat. Omien hintojen tarkistusta tehdään samalla. Materiaalin hinnannousu luo paineita omien tuotteiden hinnankorotuksiin tai valmistusmenetelmien kehittämiseen.

Jossain vaiheessa on aika investoida tehokkaampiin laitteisiin.

Silloin on tärkeää saada tietoa nykyisten koneiden kapasiteetista ja työvaiheiden kestoista. Työntekijöitä opastetaan useamman työvaiheen tekemiseen samanaikaisesti.

Käytettävien alihankkijoiden riittävyys tarkastellaan. Etsitään lisää yhteistyökumppaneita ja laajennetaan verkostoa. Riskienhallinnan kannalta on tärkeää, ettei toimita yhden tai muutaman kortin varassa. Tänä päivänä on oivallettu, että hyvät verkostot auttavat kilpailussa eikä kukaan pärjää enää yksin.

Tärkeää on, että ohjelmisto tukee analysointia.

Tärkeät tiedot tulee saada helposti esille, ilman monen viikon tietojen keräämistä ja liittämistä yhteen.

Adminetin data-analysaattorilla keräät tarvittavat toteutuneet tiedot analysoinnin ja neuvottelujen tueksi. Ostojen hintavertailulla saat selville käytetyt hinnat ja mahdolliset vertailut halvempien materiaalien välillä.

Menestyksekästä loppuvuotta ja vielä enemmän menestystä seuraavalla vuodelle!

Oliko artikkeli hyödyllinen?


Anna-Maija Ijäs
Anna-Maija toimii Admicomilla teollisuuden myyntipäällikkönä. Vahva asiantuntemus on syntynyt sekä taloushallinnon koulutuksen että työkokemuksen kautta. Takana on 15 vuoden työkokemus ohjelmistojen parista, kouluttamisesta ja vastuutehtävistä, joten yritysten liiketoiminta ja niihin liittyvät haasteet ovat tuttuja.


Jatka lehden lukemista:

   Teollisuuden Maailma 3/2018

 

Sulje haku