2.5.2018

KATRE tuo muutoksia tulotietojen ilmoittamiseen

KATRE Kansallinen tulorekisteri - Admicom asiakaslehti

KATRE eli kansallinen tulorekisteri tulee vaiheittain käyttöön 1.1.2019 alkaen. Tulorekisterin perustaminen on valtiovarainministeriön ja Verohallinnon yhteishanke, jolla tulee olemaan vaikutusta jokaisen yrityksen arkeen.


 

Mikä KATRE?

Kansallisella tulorekisterillä on tarkoitus luoda pohja työtulojen ja sosiaalietuuksien yhteensovittamiselle. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa Suomessa on yksi rekisteri, jonne kaikki palkka- ja etuustiedot toimitetaan. Tarkoituksena on vähentää yritysten hallinnollista taakkaa.

Rekisterin kautta palkka- ja etuustiedot ovat helposti ja luotettavasti sekä henkilön itsensä, että viranomaisten käytössä. Tulorekisteriä tulevat hyödyntämään nykyisinkin kansalaisten tulotietoja tarvitsevat tahot, kuten Verohallinto, työeläkelaitokset ja Kela.

Hankkeen on tarkoitus helpottaa sekä yritysten että yksittäisten kansalaisten elämää, sillä työntekijöiden ei tarvitse jatkossa miettiä, mistä palkkatietonsa löytää ja yritysten ei tarvitse ilmoittaa tulotietoja enää useampaan kertaan eri tahoille. Jatkossa tiedot toimitetaan vain kertaalleen maksutapahtuman yhteydessä. KATRE mahdollistaa sen, että tulotiedot löytyvät keskitetystä rekisteristä, joten yritykset voivat luopua nykyisistä vuosi-ilmoituksista.

 

Kansallinen tulorekisteri käyttöön vuonna 2019

Tietojen raportointi tulorekisteriin on jokaisen yrityksen vastuulla. Tiedot tulee raportoida reaaliajassa aina palkanmaksun yhteydessä, viimeistään viiden päivän kuluessa maksupäivästä.

Ensimmäisessä vaiheessa 1.1.2019 alkaen tulorekisteriin ilmoitetaan ainoastaan työntekijöiden palkkatiedot. Rekisterin käyttö laajenee vaiheittain, ja vuodesta 2020 alkaen myös eläke- ja etuustiedot tulevat ilmoitettavaksi.

 

Miten rekisterin käyttöönottoon voi valmistautua?

Tulorekisteri on kokonaisuudessaan hyvä uudistus, mutta täysin ongelmatonta sen käyttöönotto ei tule kaikissa yrityksissä olemaan. Tähän saakka tietoja on totuttu ilmoittamaan usealle eri taholle ja eri aikoina, eikä kaikissa yrityksissä ole mahdollisuutta reaaliaikaiseen ilmoittamiseen nykyisten ohjelmistoratkaisuiden puitteissa.

Ajoittain esille on noussut huoli siitä, että rekisterin käyttöönotto saattaa päinvastoin kasvattaa yritysten raportointitaakkaa. Muutoksen läpiviemisessä järjestelmätoimittajilla onkin merkittävä rooli, sillä kehittämistyössä on huomioitava ohjelmistojen yhteensopivuus uuden rekisterin kanssa ja nyt on oikea aika varmistaa sujuva raportointi.

Adminetissä muutos on jo huomioitu ja uudistus vain lisää jo nyt reaaliaikaista tietojen toimittamista. Adminetin automatisoitu kokonaisjärjestelmä hoitaa raportoinnin puolestasi myös uuden rekisterin käyttöönoton myötä, joten sinun ei tarvitse huolehtia hallinnollisen taakan lisääntymisestä.

 

Oliko artikkeli hyödyllinen?


Lataa tiivis tietopaketti teollisuuden ratkaisuistamme

Oppaan avulla voit tutustua tehokkaisiin teollisuusyrityksen täsmätyökaluihin.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.


Jatka lehden lukemista:

Teollisuuden Maailma 1/2018

Sulje haku