Automatisoi toimistotöitä

Toiminnanohjausjärjestelmämme Adminet on pitkälle automatisoitu, joten se hoitaa monia toimiston rutiinitöitä käyttäjän puolesta. Lue alta miten Adminetin automatiikka näkyy yrityksen arjessa.

Lue lisää

Check in pin

1. Mitä saan automatisoitua Adminetillä?

 

Adminet on pitkälle automatisoitu toiminnanohjausjärjestelmä, jossa yrityksesi toiminnot ja taloushallinto yhdistyvät saumattomasti tarjouslaskennasta sähköiseen kirjanpitoon asti. Ohjelmiston automatiikka hoitaa toimiston rutiinitöitä, joten toimintasi tehostuu ja yrityksesi kilpailukyky kasvaa. Säästynyt aika voidaan käyttää esimerkiksi myyntiin ja markkinointiin.

Hoidamme puolestasi ohjelmiston varmuuskopioinnit, ohjelmistopäivitykset, hinnastojen, pakettien, syöttösivujen ja työhinnaston päivitykset. Saat sähköpostin uusista tehtävistä, kuten hyväksymättömistä ostolaskuista, ja pääset helposti tekemään tehtävät ohjelmiston etusivulla olevasta tehtäväluettelosta.

Esimerkiksi näitä tehtäviä ei enää tarvitse tehdä:


Laskutus ja perintä

• laskujen tulostus, kuoritus ja lähetys (paperisena tai verkkolaskuna)
• suoritusten nouto ja tiliotteiden kirjaus
• maksumuistutusten lähetys
• laskujen ja suoritusten tiliöinti ja säilytys


Osto- ja kululaskut

• laskujen nouto ja tallennus järjestelmään
• laskujen tarkastuskierrätys
• laskujen ja maksujen tiliöinti ja maksatus
• rahojen siirto tililtä toiselle ja pankkitilisaldojen kysely
• laskujen arkistointi


Rahaliikenne

• säännöllisten maksujen maksaminen ja tiliöinti
• verotilimaksujen maksaminen: ALV, ennakonpidätys ja sotu
• ay-jäsenmaksujen maksaminen
• suoritusten käsittely kirjanpitoon ja arkistointi
• pankkitilien vertaaminen kirjapitoon
• pankki- ja luottokorttisuoritusten kohdistus (myymälämyynti)
• tiliotteiden ja -saldojen nouto


Palkanlaskenta

• uusien verokorttien tallennus vuoden alussa
• muuttuneiden TyEL-, sotu-, tapaturma-, työttömyys- ja
ryhmähenkivakuutusprosenttien tallennus
• kesälomapalkkojen tallennus ja laskenta
• työajanlyhennysten tallennus ja laskenta
• sairasajan palkkojen tallennus ja laskenta
• palkkojen maksaminen ja tositteiden toimitus työntekijöille
• sotujen ja ennakoiden maksaminen ja ilmoitus verottajalle
• AY-jäsenmaksujen laskenta, tilitys liitoille ja maksu palkkajaksoittain
• palkkojen vienti kirjanpitoon ja kohteille
• palkkatietojen arkistointi

 


Kirjanpito ja sisäinen laskenta

• tositteiden merkitseminen ja arkistointi
• kirjanpidon tiliöinnit
• tapahtumien etsiminen
• kuittien ja raporttien toimittaminen tilitoimistoon
• jaksotusten kirjaukset tilinpäätöksissä
• seurantatietojen koostaminen ja tallentaminen järjestelmään
• ajantasainen raportointi: ei tilitoimiston raporttien odottelua ja tietoja viiveellä
• tuloksen laskeminen itse


Projektin suunnittelu ja valvonta

• budjetin tekeminen tarjouksen tiedoista
• tapahtumien kirjaus ostolaskuilta
• töiden kirjaus palkanlaskennasta
• takausten kirjaus tiliotteelta
• laskutuksen päivittäminen ja laskun tallentaminen maksuerätaulukkoon
• valmiusastelaskenta ja osatuloutus (myös kirjanpitoon)
• projektin tuloutus ja valmiiksikirjaus
• raporttien tietojen koostaminen ja jälkilaskenta
• raportin vertaaminen laskettuun
• tiedonantovelvollisuuden raportointi verottajalle
• litteraraportoinnin täsmäys kirjanpitoon

2. Miten automatiikka muuttaa henkilöstön työtä?

Katso esimerkkejä, miten Adminetin automatiikka helpottaa henkilöstön työtä talotekniikka-, rakennus- ja teollisuusyrityksissä.


Työnjohto

 • Adminet helpottaa arkea merkittävästi: tuplatyö poistuu ja kaikki tieto on sähköisesti yhdessä paikassa sekä käsiteltävissä missä vaan.
 • Aikaa ei tuhlaannu laskujen valmisteluun.
 • Turhat rutiinin poistuvat ja toiminta suoraviivaistuu.
 • Projektiraportteja ei tarvitse koostaa käsin jälkikäteen. Adminetissä ne ovat valmiina ja tarkasteltavissa koko projektin ajan.
 • Talouden raportit näyttävät yrityksen tilanteen reaaliajassa. Raportteja ei tarvitse enää odotella tilitoimistosta.
 • Tuotannon tilanne näkyy työnjohdolle reaaliajassa.

Asentajat/työntekijät

 • Turha toimistolle ajelu jää pois, kun työmääräimet ja tuntikortit ovat sähköisessä muodossa.
 • Tehtyjä tunteja tai käytettyjä tarvikkeita ei tarvitse laskeskella yhteen kotona tai työmaalla paperilapuilla.
 • Tuotannossa ei tarvitse etsiä dokumentteja, sillä ne löytyvät valmiina kunkin työvaiheen tiedoista.
 • Lomien ja poissaolojen ilmoitus sekä loma- ja pekkassaldojen tarkastelu suoraan Adminetissä.
 • Tehostunut toiminta varmistaa työnantajayrityksen kannattavuuden ja pienentää riskiä lomautuksille ja irtisanomisille.
 • Kirjaukset kentältä näppärästi Adminetin mobiilista.

Toimistohenkilökunta

 • Adminet poistaa jopa 80 % toimiston rutiineista. Säästynyt työaika voidaan suunnata mielekkäämpiin ja tuottavampiin töihin paperinpyörittelyn sijaan: asiakaspalvelua, myyntiä, markkinointia?

Kirjanpitäjä

 • Kirjanpitoaineisto on sähköisessä muodossa ohjelmassa, ei arkistointia ja tiedon etsimistä mapeista.
 • Adminet muodostaa kirjanpitoaineiston automaattisesti.
 • Kaikki laskut ovat sähköisessä muodossa sekä kohdistuvat ja tiliöityvät kirjanpitoon automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojenkäsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.

Palkanlaskija

 • Adminet lähettää palkkalaskelmat automaattisesti.
 • Adminet laskee lomakertymät automaattisesti.
 • Kun kaikki tieto on yhdessä järjestelmässä, tuplatallennuksia ei tarvitse tehdä.
 • Sähköinen toimintatapa nopeuttaa taloushallinnon prosesseja ja helpottaa tietojenkäsittelyä.
 • Runsaasti rutiininomaisia työvaiheita poistuu ja työkuorma jakautuu tasaisemmin.
 • Työn sisältö rutiineista kohti asiantuntijatyötä.

Yritysjohto

Adminetin hyötyjä yritysjohdolle on kuvattu erittäin kattavasti Adminetin esittelyssä ja sovelluskuvauksissa.

Tutustu Adminettiin ja hyötyihin

3. Millaisia kokemuksia muilla yrityksillä on?

 

Kertokaa minulle lisää

Täytä lomake niin vastaamme sinulle pian ja kerromme Adminetin hyödyistä juuri sinun liiketoiminnallesi.

adminet mobiili - mobiililaitteet 2017

Sulje haku