Kelvitec

Kelvitec Oy - Mikko Rissanen | Adminet kokemuksia - Admicom
"Adminetillä pysyy kokonaisuus huomattavasti paremmin hanskassa ja pystyy ohjaamaan toimintaa fiksummin. Pystyn pitämään langat käsissä sillä tavalla, että tiedän koko ajan yrityksen tilanteen."

Mikko Rissanen

Kelvitec Oy logo | Adminet kokemuksia - Admicom

 

Varipro Kiinteistöpalvelut Oy ja Eristys-Kelvin Oy yhdistyivät maaliskuussa 2017 Kelvitec Oy:ksi. Toiminnan lähtökohtana on taata asiakkaalle mutkaton palvelupolku tarjoamalla teknisen eristyksen, palokatkojen ja lvi-asennusten lisäksi asiantuntijapalveluita asiakkuuden eri vaiheisiin.

 

Yritykselle haluttiin yksi kokonaisratkaisu

Kun Varipro pari vuotta sitten perus­tettiin, oli lähtökohtaisesti selvää, et­tä yrityksen toiminnanohjaukseen haetaan yhtä kokonaisratkaisua. Hal­linnoituaan aiemman uransa aikana parhaimmillaan 150 kiinteistöpuolen työntekijän joukkoa pirstaleisilla järjestelmillä, ei Rissasella ollut ha­lua lähteä vastaavaan oman yrityk­sen puitteissa. Adminet otettiin Variprolla käyt­töön heti yrityksen perustamisen ai­koihin syyskuussa 2015.

– Kaikki natsasi mitä oltiin haettu ja tarjouskin vastasi hinta-laatusuhteel­taan saamaani käsitystä järjestelmästä. Meille johtoajatuksia valinnassa olivat sähköinen ostolaskujen käsittely ja no­pea laskunkierto, su­juva myyntilaskutus ja helppo työmääräinten käsittely. Lähtökoh­ta oli, ettemme lähde millään sunnuntaiver­siolla tekemään las­kutusta ja työmaiden hallintaa. Oli tietoinen valinta, että täytyy olla sellai­nen järjestelmä, josta saa tosi paljon ir­ti.

– Adminet tekee niin paljon asioita valmiiksi, ettei kirjanpitäjälle jää enää paljon tehtävää ja se säästää ihan älyttömästi kirjan­pitokustannuksia. Nyt kun molempien yritysten toiminta saadaan Kelvitecin puitteissa Adminettiin, saamme teho­ja irti jo pelkästään siitä, että kirjanpitokustannukset laskevat merkittävästi.

Tehoa työtilausten hallintaan

Työtilausten hallinta on Kelvitecil­lä tärkeässä roolissa, sillä vuositasol­la niitä toteutetaan satoja. Siksi se oli myös tärkeä valintakriteeri ohjelmis­tolle.

– Tilausmäärä vaatii paljon hallin­noimista ja senkin takia on hemmetin hyvä juttu, että kaikki tiedot ovat yhdes­sä järjestelmässä. En olisi mitenkään pystynyt hallitsemaan kaikkia tilauksia ilman Adminettiä ja niitä olisi todennä­köisesti jäänyt hirveästi laskuttamatta.

– Tämän järjestelmän etu on selkeästi se, että nopeasti ovt-laskut toi­mittavien tukkureiden tarvikkeet siirtyvät heti työmääräimelle ja kun asentaja merkitsee tilauksen valmiiksi, laskun saa matkaan saman tien. Meille se tarkoittaa nopeampaa kassavirtaa.

Kelvitec Oy - Mikko Rissanen - LVIS-Maailma 2/2017

 

Sähköisellä toiminnalla vältettiin paperikaaos

Yritystoimintaa käynnistettäessä ja toiminnanohjausjärjestelmää valit­taessa tavoitteena oli, ettei paperisia laskuja tai muitakaan dokumentteja pyöritellä, vaan tiedot käsitellään säh­köisessä muodossa yhdessä paikassa.

– Ei minun aikani olisi riittänyt pe­rinteiseen tapaan, jossa lasku tulee pos­tissa ja siitä syötetään erinäisiä tietoja järjestelmään. Olemme pieni yritys, ei­kä meillä ole myöskään varaa palkata täysipäiväistä sihteeriä konttorille istu­maan ja naputtelemaan lippulappujen tietoja koneelle, vaan kirjausten on ol­tava mahdollisimman pitkälle automa­tisoituja.

– Jos ajat­telee kehityskaarta tähän päivään, niin onhan se aika hui­maa, että nykyään me oikeasti känny­källä hyväksytään saapuneita laskuja ja laitetaan myyntilaskuja eteenpäin.

Ketteryyttä ja nopeutta toimintaan

Kokonaisuudessaan yrityksen toimin­nasta on tarkka kuva, kun asioita pys­tytään seuraamaan tarkasti ja reaaliajassa.

– Se tuo toimintaan ketteryyttä ja nopeutta, eikä tarvitse arvailla tilantei­ta. Adminetillä pysyy kokonaisuus huo­mattavasti paremmin hanskassa ja pystyy ohjaamaan toimintaa fiksummin. Pystyn pitämään langat käsissä sillä tavalla, että tiedän koko ajan yri­tyksen tilanteen. Kun järjestelmä vielä toimii internet-yhteydellä missä vaan, ei firman pyörittäminen vaadi aina kont­torilla pyörimistä.

Lue koko haastattelu

 

Oliko artikkeli hyödyllinen?


Lataa opas kannattavuuteen

Oppaasta saat hyödyllisiä vinkkejä rakennus- tai talotekniikkayrityksen kannattavuuden parantamiseen.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

 


Kertokaa minulle lisää

Täytä lomake niin vastaamme sinulle pian ja kerromme Adminetin hyödyistä juuri sinun liiketoiminnallesi.
LVI ohjelmisto | Adminet LVI-alan yrityksille
Sulje haku