BetaSähkö

BetaSähkö Oy - Pertti Pitkälä | Adminet kokemuksia - Admicom
"Päädyimme Adminettiin, kos­ka siinä oli oikeastaan ylivertaiset ominaisuudet suhteessa muihin ja kaikki samassa paketissa siten, ettei tar­vitse siirtää mitään tietoja paikasta toiseen."

Pertti Pitkälä

BetaSähkö - logo | Adminet kokemuksia - Admicom

 

Pertti Pitkälä perusti BetaSähkö Oy:n lokakuussa 2013. Tänä päivänä Beta­Sähkö työllistää yhteensä 10 henkilöä eri puolil­la Suomea. Yritys toteuttaa monipuolisesti erilaisia sähkötöitä pääasiassa urakkana yritysasiakkaille.

 

Ajansäästöä palkanlaskennasta

Adminet on Pitkälälle tuttu jo aiemman yrityk­sen ajoilta, sillä silloiselle tilitoimistojärjestelmälle haettiin korvaajaa alalle suunnitellusta ohjelmis­tosta. Vuonna 2010 yritys kilpailutti kolme toimiala­ohjelmistoa ja ratkaisuksi valikoitui Adminet.

– Päädyimme Adminettiin, kos­ka siinä oli oikeastaan ylivertaiset ominaisuudet suhteessa muihin ja kaikki samassa paketissa siten, ettei tar­vitse siirtää mitään tietoja paikasta toiseen. Alussa Adminetin hinta epäi­lytti, mutta kun pääsimme sisään käyt­töön, huomasimme että se nopeutti toimintaamme huomattavasti ja säästi myös kustannuksia edelliseen tilitoimistopalveluun ja -ohjelmistoon ver­rattuna, joten siinä kohtaa tuli positii­vinen yllätys.

Adminetin käyttöönoton yhtey­dessä BetaSähkön kirjanpitopalvelu otettiin Admicomin tilitoimistosta ja palkat Pitkälä maksaa itse.

– Hoidan tuntikorttien hyväksyn­nän ja korjaukset, palkanlaskennan sekä työeläkemaksut ja muut. Loma-aikojen toimenpiteitä varten Admicom toimittaa erilliset ohjeet, joita seuraamalla palkanlaskenta on helppoa. Ad­minet tulkitsee työehtosopimusta ja TyEL-maksutkin lähtevät ovt-kanavaa pitkin lähes itsestään. Se on kyllä hyvä systeemi, kun ei oikeastaan itse tarvitse muuta kuin painella muutamia nappeja. Helpompaa systee­miä saa hakea.

– Aiemmin 10 miehen palkanmaksuhärdellissä meni pari päivää. Nyt sähköisten tunti­korttien tarkistamiseen ja korjaamiseen menee sellainen neljä tuntia ja varsinai­seen palkanmaksuun puolisen tuntia, ja homma on sillä selvä. Myös loma-aiko­jen toimenpiteisiin minulla menee nyt noin tunti aiemman parin päivän si­jaan. Kaiken kaikkiaan aikaa säästyy yl­lättävän paljon.

Ostojen käsittelyn kokonaisuus on nopeaa ja tehokasta

Adminetin työkaluista yritykselleen yksittäiseksi tärkeimmäksi ominaisuu­deksi Pitkälä nimeää ostolaskujen kä­sittelyn kokonaisuuden.

– Järjestelmän yksittäisistä ominai­suuksista sanoisin, että ihan ylitse mui­den on ostolaskujen käsittely. Se on aivan ylivoimainen ja jo itsessään syy hankkia Adminet. Olen pyöritellyt samaa kokonaisuutta muillakin järjestelmillä ja todennut, et­tä Adminet on tuplasti helpompi, kun kulut kirjautuvat projekteille heti, rahat lähtevät tililtä auto­maattisesti oikea­na päivänä, ostojen siirtäminen myyn­tilaskuille on jou­hevaa ja seuranta helppoa.

Erityistä kiitosta saa helppo tar­vikeostojen edelleenlaskuttaminen, jossa muutamalla valinnalla saadaan hoidettua koko myyntilaskutus ja Ad­minet varmistaa, että maksu myös saadaan asiakkaalta.

– Ostolaskuilta saa siirrettyä tarvik­keet rivi riviltä myyntilaskulle ja pystyy määrittämään katteen saman tien muutamalla napinpainalluksella, joten sellainen käsin hakkaaminen jää koko­naan pois. Sekin on erittäin positiivista, että minun ei tarvitse juosta postilaati­kolla lähettämässä myyntilaskuja, vaan tilanteen vaatiessa sieltä lähtee karhu­kirjeetkin perään ja tarvittaessa pe­rintätoimistoon.

Tarpeellinen seurantatyökalu

Yrityksen toimintojen seurannassa BetaSäh­köllä on otettu teho­käyttöön Adminetin porautuva raportoin­tityökalu data-analysaattori, jolla seu­rataan projektien kokonaisuutta. Yksittäisten kohteiden tarkempi seuranta tehdään kohderaporteilta.

– Työkaluna data-analysaattori on välttämätön. Siellä kaikki projektit ovat reaaliaikaisesti nipussa ja näkee he­ti yhdellä silmäyksellä, ovatko projektit plussalla vai miinuksella, onko tavoite­katteisiin päästy ja minkä tyyppiset työt eivät ole meille kannattavia.

– Kohderaporteilta seuraan tarkas­ti työaikoja, lisätöitä, tarvikekäyttöä ja -kustannuksia sekä niiden laskutusta.

Pitkälä hyödyntää Adminetistä saatavaa reaaliaikaista kirjanpitotie­toa myös laajemmin yrityksen tilan­teen seuraamisessa.

– Esimerkiksi tuloslaskelmaa seu­raan jokaisen laskutuksen jälkeen, jotta näen kokonaisuuden. Rahoitus­ennusteella puolestaan seuraan kassa­tilannetta eteenpäin. Siitä täytyy myös antaa pisteet, että kaikki kirjanpitota­pahtumat ovat reaaliajassa, joten on mukava seurata sisäiseltä tulosrapor­tilta vertailua eri kuukausien välillä ja vuoden vastaavaan aikaan verrattuna.

Lue koko haastattelu

 

Oliko artikkeli hyödyllinen?


Lataa opas järjestelmän hankintaan

Oppaasta saat saat viisi vinkkiä toiminnanohjausjärjestelmän valitsemiseen.

Lataa ilmaiseksi

Oppaan lataaminen ei sido sinua mihinkään.

 

Toiminnanohjausjärjestelmän valinta - Lataa ilmainen opas - Admicom

Kertokaa minulle lisää

Täytä lomake niin vastaamme sinulle pian ja kerromme Adminetin hyödyistä juuri sinun liiketoiminnallesi.
LVI ohjelmisto | Adminet LVI-alan yrityksille
Sulje haku