Menestyvä asiakas on paras käyntikorttimme.

Asiakkaamme ovat saaneet merkittäviä hyötyjä siirtyessään käyttämään Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää, minkä vuoksi Admicomin asiakasmäärä kasvaa vauhdilla. Toimintamme lähtökohta on halu parantaa asiakkaidemme kilpailukykyä nyt ja tulevaisuudessa.


Saamamme asiakaspalautteen mukaan Adminet tuo seuraavia hyötyjä:

  1. Vähemmän rutiininomaista toimistotyötä
  2. Tehokkaampi osto- ja kululaskujen käsittely 
  3. Helpompi palkanlaskenta
  4. Kustannussäästöjä: henkilöstökulut pienenevät, parempi kate töille ja tarvikkeille sekä vähemmän hävikkiä
  5. Selkeämpi projektihallinta: erityisesti tarjouslaskenta, suunnittelu, resursointi ja aikatauluttaminen sekä projektinvalvonta
  6. Riippumattomuus ajasta ja paikasta nettikäyttöisyyden ansiosta
  7. Helppo toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
  8. Yrityksen toiminta tehostuu, reagointikyky paranee ja kilpailukyky kasvaa

Lue lisää: Asiakkaiden kokemuksia Adminetistä ja sen käyttöönotosta

LVI-alan yritykset
Sähköalan yritykset
Rakennusalan yritykset