Menestyvä asiakas on paras käyntikorttimme.


Asiakkaamme ovat saaneet merkittäviä hyötyjä siirtyessään käyttämään Adminet-toiminnanohjausjärjestelmää, minkä vuoksi asiakasmäärämme kasvaa vauhdilla. 

Toimintamme lähtökohta on halu parantaa asiakkaidemme kannattavuutta sekä kilpailukykyä niin nyt kuin tulevaisuudessakin.Saamamme asiakaspalautteen mukaan Adminet tuo seuraavia hyötyjä:

  1. Vähemmän rutiininomaista toimistotyötä
  2. Tehokkaampi osto- ja kululaskujen käsittely 
  3. Helpompi palkanlaskenta
  4. Kustannussäästöjä: henkilöstökulut pienenevät, parempi kate töille ja tarvikkeille sekä vähemmän hävikkiä
  5. Selkeämpi projektihallinta: erityisesti tarjouslaskenta, suunnittelu, resursointi ja aikatauluttaminen sekä projektinvalvonta
  6. Riippumattomuus ajasta ja paikasta nettikäyttöisyyden ansiosta
  7. Helppo toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto
  8. Yrityksen toiminta tehostuu, reagointikyky paranee ja kilpailukyky kasvaa


Lue asiakkaidemme kokemuksia Adminetistä: