Palkkahallinto helpoksi


Paperisten tuntikorttien kerääminen asentajilta työmailta ympäri maakuntaa vie työnjohdon aikaa. Asentajien ajellessa toimistolle palauttamaan tuntikorttejaan kuluu arvokasta asennusaikaa ja kilometrit nielevät polttoainetta. Palkanlaskija ei voi pitää kahta viikkoa pidempiä lomia, sillä jonkun täytyy olla paikalla laskemassa ja maksamassa palkkoja. Toimitaanko yrityksessänne vielä näin? Olisiko aika siirtyä nykyaikaan?


Automatisoitu ja sähköinen palkanlaskenta

Helppokäyttöisellä Adminetillä asentajat tallentavat tuntikortit netin välityksellä Adminettiin. Palkanlaskenta suoritetaan ajojonojen avulla, joihin on koottu tarvittavat palkanlaskennan toiminnot. Käyttäjän tehtäväksi jää palkkatietojen tarkastus ja hyväksyminen.

Työntekijöiden on helppo merkitä lomat ja poissaolot on suoraan Adminetiin. Esimiehen hyväksynnän jälkeen tiedot siirtyvät palkanlaskentaan. Kalenterinäkymä helpottaa lomien ja töiden suunnittelussa.

Työntekijän tallentaessa matkalaskun selityksineen ja kuitteineen Adminettiin, siirtyy matkalasku esimiehelle hyväksyntään sekä automaattimaksatukseen. Matkalaskut voidaan maksaa palkanmaksusta erillisinä, palkanlaskentaan menevät vain tiedot.


Adminetin hyödyt

  • Palkanlaskenta on nopeaa ja yksinkertaista Adminetin ajojonojen ansiosta, eikä vaadi erityisosaamista.
  • Automatiikka hoitaa maksatuksen, palkkalaskelmat työntekijöille, kirjaukset kirjanpitoon, sotujen ja ennakonpidätysten maksut, viranomaisilmoitukset, työajanlyhennykset ja lomapalkkakertymät, verokorttien noudon verottajalta, työehtosopimusten mukaiset palkkojen korotukset ja koko joukon muuta.
  • Asentajien täyttäessä tuntikortit suoraan nettikäyttöiseen Adminettiin, työnjohdon, asentajien ja palkanlaskijan aikaa sekä kustannuksia säästyy turhista kilometreistä ja päällekkäisestä työstä.
  • Asentaja syöttää tunnit aina kohteelle (projektille), jolloin projektinvalvonnan tiedot tulevat palkanlaskennasta.
  • Asentajien tuntikortille tallentamat tunnit ja korvaukset voidaan hakea laskutukseen, jolloin mitään ei jää laskuttamatta.
  • Työntekijöiden tallentaessa  lomat ja poissaolot Adminettiin ne näkyvät kalenterissa resurssien suunnittelua varten. Järjestelmä kirjaa tapahtumat esimehen hyväksynnän jälkeen automaattisesti palkanlaskentaan.
  • Esimies näkee Adminetistä työntekijän poissaolohistorian ja loma-ajat sekä niihin liittyvät liitteet, kuten lääkärintodistukset.
  • Matkalaskut voidaan maksaa työntekijöille palkanlaskennan rytmistä erillään, suoraan hyväksynnästä.


Adminetin palkkahallinto sisältää seuraavat kokonaisuudet: